Informes finais sobre os resultados das chamadas de axudas

A Axencia Estatal de Investigación puxo en marcha un plan para elaborar informes con análise dos resultados das súas convocatorias máis relevantes. Pretendemos trasladar ao conxunto da sociedade, e especialmente á comunidade científica, as principais características destas convocatorias:

  • Oferta: particularidades da convocatoria e importe
  • Demanda: solicitudes presentadas.
  • Éxito: tanto nas solicitudes como nos fondos solicitados.
  • Beneficiarios: clasificados por modalidades.
  • Persoas implicadas: desagregación por sexo, idade ou orixe.

Estas análises estannos a permitir mellorar as nosas actuacións, o que sen dúbida se traducirá en vindeiras convocatorias.