Contacta Connosco

Oficina de Asistencia de Rexistros

A Oficina de Asistencia ao Rexistro da AEI (OAMR-AEI) está situada na rúa Torrelaguna 58 bis, 28027 Madrid.

A súa función é a asistencia presencial na presentación de solicitudes e instancias dirixidas á AEI e a todas as administracións públicas.

O horario de atención na OAMR-AEI é de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas (última cita 13:20 horas). Sábados, domingos e festivos pechados.

Pode enviar unha instancia xenérica co seguinte formulario: Formulario de instancia xenérica

Se a persoa que formula a solicitude ou solicitude na OAMR-AEI, actúa como representante do interesado, deberá acreditarse por calquera medio válido en Dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia ou mediante autorización asinada polo interesado. interesado, acompañado de Fotocopias do DNI/NIE/Pasaporte do representado e do representante.

Se o desexa, pode descargar o seguinte formulario de representación: Formulario de representación

A asistencia presencial require unha cita previa a través do seguinte formulario: Formulario de cita previa

Para xestionar a túa cita debes cubrir o formulario anterior e envialo a oamr@aei.gob.es, desde onde enviarche un correo electrónico desde a confirmación indicando o día e a hora en que podes dirixirte á Oficina de Asistencia de Rexistros da Axencia.

Só podes facer unha cita co mesmo DNI/Pasaporte/NIE.

En cada cita para a OAMR-AEI realizaranse un máximo de dous trámites relacionados coa persoa citada ou representada.

A OAMR-AEI non presta servizos ás persoas xurídicas, que están obrigadas a relacionarse coas administracións públicas exclusivamente por medios telemáticos.

O enderezo de correo electrónico xeral da OAMR-AEI é o seguinte: oamr@aei.gob.es

Rexistro Electrónico Xeral da AGE

Tamén podes presentar as túas solicitudes, escritos ou documentos dirixidos á AEI ou a todas as administracións públicas (Comunidades Autónomas, Entidades Locais, etc.) que estean integradas no Sistema de Interconexión de Rexistro, utilizando o Rexistro Electrónico Xeral da AGE.

Para rexistrarse é preciso ter DNI electrónico ou Certificado electrónico en vigor.

Con cl@ve só podes acceder á busca de rexistros.

Se queres facer unha solicitude é necesario ter instalado Autosinatura, xa que é a aplicación que se utiliza para o proceso de sinatura da solicitude.

Acceso al Registro Electrónico.

O Rexistro Xeral Electrónico da Administración Xeral do Estado é un rexistro para a presentación de documentos para a súa tramitación con destino a calquera órgano administrativo da Administración Xeral do Estado, organismo público ou Ente vinculado ou dependente deles, segundo o disposto no Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Acceda ao Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común.

Para dirixir correctamente a carta, debes seleccionar a AEI no campo "Axencia receptora". Recomendamos que use o Finder. Unha vez aberto o buscador, seleccione o Nivel de Administración "Estado", no Ministerio "Ministerio de Ciencia e Innovación" e no buscador escriba "axencia estatal de investigación". Aparecerá a Axencia, selecciónaa e fai clic en "aceptar".

Os códigos DIR3 das unidades AEI son os seguintes:

 • EA0041187 Axencia Estatal de Investigación
  • EA0041188 División de Coordinación Científica e Técnica, Avaliación e Seguimento
   • EA0041189 Rama de Coordinación e Avaliación
   • EA0041190 Subdivisión de Programas Científico-Técnicos Transversais, Fortalecemento
   • EA0041191 Rama de Programas Temáticos Científico-Técnicos
  • EA0041192 División de Xestión e Programación Económica e Administrativa
   • EA0041194 Rama de Xestión Económica
   • EA0041193 Oficina de Xestión de Axudas do Fondo Europeo
   • EA0041195 Rama de Planificación e Xestión Administrativa
   • EA0041196 Subdivisión de Seguimento e Xustificación da Axuda
  • O00012302 Rexistro Xeral da Axencia Estatal de Investigación
  • EA0041197 Secretaría Xeral
  • EA0041198 Unidade de Soporte

O noso servizo de información telefónica é accesible a través do número de teléfono 060 da Administración Xeral do Estado.

Para chamadas desde o estranxeiro: +34 902 887 060

O horario de atención telefónica é o seguinte:

 • Atención automática: accesible as 24 horas, todos os días do día, todos os días do ano.
 • Atención dun axente especializado:
HORAS DE INVERNO

PROGRAMA DE VERÁN

AGOSTO

HORAS ESPECIAIS VACACIÓNS 2020

De luns a venres:

9:00-19:00 horas

Sábados:

9:00-14:00 horas

 

Excepto festivos nacionais

Agosto

De luns a venres:

9:00-15:00 horas

Sábados:

9:00-14:00 horas

Excepto festivos nacionais

9:00-14:00 horas

 

14 de abril (Xoves Santo)

24 de decembro.

31 de decembro.

1 de xaneiro (Aninovo)

6 de xaneiro (Epifanía do Señor)

15 de abril (Venres Santo)

25 de xullo (Santiago Apóstol)

15 de agosto (Asunción da Virxe)

12 de outubro (Festa da Hispanidade)

1 de novembro (Todos os Santos)

6 de decembro (Constitución Española)

8 de decembro (Inmaculada Concepción)

 

HORARIO DE INVIERNO

HORARIO DE VERANO

AGOSTO

HORARIO ESPECIAL FESTIVOS 2020

 

Lunes a viernes:

9:00-19:00 horas

Sábados:

9:00-14:00 horas

 

Excepto festivos nacionales

Agosto

Lunes a viernes:

9:00-15:00 horas

Sábados:

9:00-14:00 horas

 

Excepto festivos nacionales

9:00-14:00 horas

 

 

14 de abril (Jueves Santo)

24 de diciembre.

31 de diciembre.

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

15 de abril (Viernes Santo)

25 de julio (Santiago Apóstol)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Fiesta de la Hispanidad)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Constitución Española)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

 

A través dos seguintes formularios podes contactar coa AEI ou solicitar información, plantexar as túas dúbidas ou comunicar incidencias sobre as distintas materias que son competencia desta Axencia:

Consulta de Información Xeral

Atenderase ao cidadán sobre as demandas de información xeral e a estrutura organizativa:

Consultas sobre Convocatorias de Axuda

A atención ao cidadán referida ás convocatorias de axuda do Ministerio no marco do Plan nacional de I+D+i realizarase:

Consultas sobre Xustificación económica

Este formulario de consulta é para o departamento de xestión económica da súa entidade beneficiaria. Se es un IP ou un auditor, póñase en contacto co seu departamento de xestión para realizar a consulta pertinente.

Consultas de TI

Solicitudes de información relacionadas co funcionamento das aplicacións informáticas do Ministerio postas a disposición dos usuarios, entre outras, as relacionadas coa presentación electrónica de solicitudes, ao Rexistro Unificado de Solicitantes (RUS), ao Cartafol de Arquivo Virtual (CVE) e ao as incidencias informáticas que se produzan en relación con tales aplicacións, levaranse a cabo:

Para consultas relacionadas con outros asuntos de interese, no ámbito das súas competencias, poderán dirixirse ás distintas dependencias da AEI nos seguintes correos electrónicos:

Descrición Correo electrónico
Dirección direccion@aei.gob.es
Secretario Xeral secretaria.general@aei.gob.es
División de Coordinación Científica e Técnica, Avaliación e Seguimento dces@aei.gob.es
Rama de Coordinación e Avaliación seval@aei.gob.es
Rama de Programas Temáticos Científico-Técnicos stem@aei.gob.es
Subdivisión de Programas Científico-Técnicos Transversais, Fortalecemento e Excelencia stran@aei.gob.es
División de Xestión e Programación Económica e Administrativa dpro@aei.gob.es
Rama de Xestión Económica seco@aei.gob.es
Subdivisión de Seguimento e Xustificación da Axuda Consultas Xustificación Económica
Rama de Xestión de Axudas de Fondos Europeos safe@aei.gob.es
Rama de Planificación e Xestión Administrativa sol@aei.gob.es

Enderezo postal AEI: C/ Torrelaguna 58 bis - código postal 28027 - Madrid

Como usuario, pode formular as súas queixas ou suxestións por medios telemáticos na seguinte ligazón: Sede Electrónica.