Participación nos Órganos de Goberno

A AEI participa nos seguintes órganos de goberno europeos: 

 1. GPC-ERAC: Grupo de alto nivel do Espazo Europeo de Investigación (ERA) para a definición da programación conxunta. Creado polo Consello Europeo e a Comisión Europea. Neste colectivo participa a AEI xunto co CDTI.
 2. Grupo de Programación Conxunta: creado en 2016 por recomendación da folla de ruta española cara ao Espazo Europeo de Investigación (ERA, polas súas siglas en inglés). A AEI está coordinada polo Grupo formado por representantes da propia AEI, CDTI, ISCIII, INIA, FECYT e coa participación do Ministerio de Ciencia e Innovación.
 3. JPI WATER: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación da auga. A AEI participa no consello de goberno e no consello executivo. A AEI tamén coordina un dos proxectos europeos con cofinanciamento comunitario, WaterWorks 2014.
 4. JPI OCEANS: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación oceánica. AEI participa como país asociado.
 5. JPI CLIMA: iniciativa de programación conxunta relacionada coa observación do clima. AEI participa como país asociado.
 6. JPI CULTURAL HERITAGE: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o patrimonio cultural europeo. AEI participa como país asociado.
 7. JPI HDHL: iniciativa de programación conxunta relacionada coa dieta e unha vida saudable. A AEI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII.
 8. JPI MYBL: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o envellecemento. A AEI participa no consello de goberno xunto co ISCIII.
 9. JPI AMR: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre a resistencia aos antimicrobianos. A AEI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII.
 10. JPND: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o Alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas. O CDTI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII. A AEI mantén unha posición de seguimento.
 11. JPI URBAN: iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación na xestión global das cidades, incluíndo aspectos sociais e de sustentabilidade. A AEI participa como observador.
 12. JTI ECSEL-JU: empresa conxunta de investigación sobre nanoelectrónica e sistemas integrados. A AEI participa nos grupos de axencias de financiamento e na definición de áreas estratéxicas xunto coa Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial (SEDIA-MAETD).
  En Horizon Europe, o bastón de mando de ECSEL foi adquirido pola nova joint venture Key Digital Technologies (KDT JU), en virtude do art. 187 do TFUE. A AEI participa desde 2020 na definición do programa KDT xunto con SEDIA. A AEI financiará a participación das entidades académicas, mentres que a SEDIA financiará a participación do sector privado.
 13. JTI  Euro-HPC-JU: Empresa Común para a Computación Europea de Alta Eficiencia. A AEI participa no consello de goberno xunto co MCIN.

A AEI participa nos seguintes órganos de goberno fóra do ámbito europeo: 

 • Programa CRCNS. Acordo de colaboración cos Estados Unidos sobre neurociencia computacional, asinado pola National Science Foundation (NSF), os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e o Departamento de Enerxía (DOE) dos Estados Unidos e pola Axencia Estatal de Investigación e o Instituto de Salud Carlos III, por parte de España. En 2018, a AEI e o Instituto de Saúde Carlos III asinaron un acordo de colaboración tripartito coa National Science Foundation dos Estados Unidos (NSF) que deu acceso ao programa CRCNS. Trátase dun programa moi competitivo no que só participan catro países, ademais de España e EEUU: Xapón, Francia, Alemaña e Israel.

 • CYTED. Programa de Ciencia e Tecnoloxía para o Desenvolvemento, creado polos gobernos dos países iberoamericanos para promover a cooperación en temas de ciencia, tecnoloxía e innovación para o desenvolvemento harmónico de Iberoamérica.

 • EU-CELAC Interest Group. Composto por 28 axencias de financiamento de América Latina, o Caribe e Europa que desexen colaborar en ciencia, tecnoloxía e innovación (CTI) birrexional, e na posta en marcha do Espazo Común de Investigación UE-CELAC mediante accións conxuntas.

 • European Interest Group (EIG) Concert Japan. Trátase dunha iniciativa conxunta internacional para apoiar e mellorar a cooperación en ciencia, tecnoloxía e innovación (CTI) entre os países europeos e Xapón.