Listaxe de Colaboradores

Segundo o disposto no artigo 19 da Lei 14/2011, do 1 de xuño de 2011, de ciencia, tecnoloxía e innovación, establece que os axentes de financiamento público e os seus organismos, axencias e entidades poderán adscribirse temporalmente, a xornada completa ou persoal funcionario de carreira a tempo parcial, investigador, especialista en desenvolvemento tecnolóxico ou especialistas relacionados co campo da investigación para colaborar en tarefas de preparación, xestión, seguimento e avaliación de programas de investigación científica e técnica, previa autorización dos organismos competentes e a entidade na que o persoal investigador presta os seus servizos.

A continuación indícanse os investigadores e expertos que colaboran coa División de Coordinación, Avaliación e Seguimento Científico e Técnico en tarefas de xestión, seguimento e avaliación de programas de investigación científica e técnica, cuxa xestión está atribuída.

Mostrando 1 - 10 de 297

Abuín González, Anxo

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Cultura: Filología, literatura y arte (FLA).

Acuña Fariña, Carlos

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Mente, lenguaje y pensamiento (MLP).
Subárea: Lingüística y lenguas (LYL).

Acuña Fernández, José Luis

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Alemán Llansó, Carlos

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías químicas (CTQ)

Alfonso Rodríguez, Ignacio

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías químicas (CTQ).
Subárea: Química (QMC).

Alonso González, Pablo

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías de materiales (MAT).

Alonso Sáez, Laura

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestora del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).
Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).

Aloy Torás, Miguel Ángel

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Ciencias físicas (FIS).
Subárea: Astronomía y astrofísica (AYA).

Alvar Ezquerra, Jaime

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Estudios del pasado: Historia y arqueología (PHA).

Álvarez Salgado, Xosé Antón

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Coordinador del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).