Plans Estatais

Plans estatais de investigación e innovación científica e técnica.

O Plan Estatal de Investigación e Innovación Científica e Técnica (PEICTI) é o principal instrumento da Administración Xeral do Estado para o desenvolvemento e a consecución dos obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e Innovación (EECTI).

A EECTI 2021-2027, actualmente en vigor, estrutúrase en dous plans estatais, o PEICTI 2021-2023, que é o que se está a executar, e o PEICTI 2024-2027. Os plans inclúen axudas estatais para I+D+i que son xestionadas pola AGE. Unha parte importante destas axudas concédese mediante convocatorias en réxime de concorrencia competitiva.

O PEICTI 2021-2023 elaborouse coas achegas e prioridades de centros públicos de investigación, universidades, centros tecnolóxicos, asociacións empresariais, plataformas tecnolóxicas e expertos do ámbito científico, técnico e empresarial.

O PEICTI 2021-2023 está composto por catro programas estatais que se corresponden cos obxectivos xerais establecidos na EECTI 2021-2027. Os programas son:

  • Programa estatal para abordar as prioridades do noso medio ambiente.
  • Programa estatal de fomento da investigación científico-técnica e a súa transferencia.
  • Programa estatal para desenvolver, atraer e reter talento.
  • Programa estatal para catalizar a innovación e o liderado empresarial.

Tamén podes consultar os anteriores Plans estatais de I+D+i nos seguintes enlaces:

Podes acceder aos programas de actuación de anos anteriores nas seguintes ligazóns: