Plans d’Estat

Plans estatals de recerca científica i tècnica i d'innovació.

El Pla Estatal de Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) és el principal instrument de l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament i l'assoliment dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació (EECTI).

L'EECTI 2021-2027, actualment en vigor, s'estructura en dos plans estatals, el PEICTI 2021-2023, que és el que s'està executant en aquest moment, i el PEICTI 2024-2027. Els plans inclouen els ajuts estatals destinats a la I+D+i que es gestionen des de l'AGE. Una part considerable daquests ajuts es concedeixen a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

El PEICTI 2021-2023 s'ha confeccionat comptant amb les aportacions i les prioritats dels centres públics de recerca, les universitats, els centres tecnològics, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts procedents de la comunitat científica, tècnica i empresarial.

El PEICTI 2021-2023 està integrat per quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establerts a l'EECTI 2021-2027. Els programes són:

  • Programa estatal per afrontar les prioritats del nostre entorn.
  • Programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència.
  • Programa estatal per desenvolupar, atraure i retenir talent.
  • Programa estatal per catalitzar la innovació i el lideratge empresarial.

També pots consultar els anteriors Plans Estatals de I+D+i als següents enllaços:

Podeu accedir als programes d'actuació d'anys anteriors als següents enllaços: