Avís Legal

El domini dominio_actual.com és de titularitat de l'Agència Estatal d'Investigació.

La pàgina web i tots els dominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant conjuntament denominats com Portal), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts puguin necessitar de l'acceptació d'una Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal compleix la funció d'informació general i atenció a l'ciutadà en els termes del que estableix l'article 4 de Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i d'atenció a l'ciutadà, tenint caràcter merament informatiu i sense que en cap cas pugui derivar d'ells efecte jurídic vinculant.

El servei de presentació telemàtica a través del Registre electrònic d'aquest Portal compleix amb la normativa vigent, i per tant, els documents presentats per aquest mitjà tenen la mateixa validesa jurídica que si haguessin estat presentats per qualsevol altre dels especificats a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al Portal, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les font oficials.

El disseny del Portal i el seu codi font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l'Agència Estatal d'Investigació, o als seus organismes i entitats dependents, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'Agència Estatal d'Investigació facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, de el funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

L'Agència Estatal d'Investigació prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts del Portal sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.