Projectes Internacionals Finançats

En el marc de les iniciatives anteriors i altres iniciatives ja acabades, els darrers anys, l'Agència Estatal de Recerca ha finançat més de 500 projectes col·laboratius amb molts països europeus i de fora d'Europa.

A continuació es presenta un quadre de comandaments que et permetrà explorar per tipus de projectes, àrea temàtica, beneficiari i país amb què col·laborem: