Convértete en Colaborador

A colaboración coa AEI ten unha duración indicativa específica. Por iso a AEI precisa con frecuencia de novos colaboradores científico-técnicos con capacidade e motivación para levar a cabo esta tarefa. Neste apartado facilitámosche os documentos necesarios para solicitar como colaborador. O documento "Manifestación de interese para novos colaboradores na AEI" contén o formulario a cubrir e as instrucións para envialo xunto co teu CV (CVA, en castelán ou inglés).