Órganos Colexiados

O Consello de Goberno é o órgano colexiado de goberno da Axencia. Está composto polos seguintes membros:

Presidenta

 • Raquel Yotti Álvarez. Secretaría Xeral de Investigación.

Membros

 • Teresa Riesgo Alcaide. Secretaria Xeral de Innovación. Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Domènec Espriu Climent. Director da Axencia Estatal de Investigación.
 • Javier Ponce Martínez. Director do Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)
 • Gonzalo Arévalo Nieto, Director Xeral de Planificación da Investigación
 • Cristobal Belda Iniesta. Director do Instituto de Saúde Carlos III.
 • Esperanza Samblás Quintana. Director Xeral de Fondos Europeos. Ministerio de Facenda.
 • Jose Manuel Pingarrón Carrazón. Secretario Xeral de Universidades. Ministerio de Universidades.
 • Raúl Blanco Díaz. Secretario Xeral de Industria e Pemes. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.
 • Silvia Calzón Fernández. Secretaria de Estado de Sanidade. Consellería de Sanidade.
 • Elena García Armada. Centro de Automatización e Robótica, CSIC-UPM (como científico ou tecnólogo de recoñecido prestixio).
 • María del Pilar García Mayo. Universidade do País Vasco (como científico ou tecnólogo de recoñecido prestixio)
 • Hermenegildo García Gómez, Catedrático del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia.

 • María Josefa Alonso Fernández. Universidade de Santiago de Compostela. Profesor (como experto en I+D+i).
 • Javier Sánchez España. Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, IGME-CSIC (como representante dos Traballadores).

Secretario con voz pero sen voto

 • Miguel Ángel López Barba. Secretario Xeral da Axencia Estatal de Investigación.

Presidente

 • Teresa Riesgo Alcaide. Secretaria Xeral de Innovación. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Membros

 • Esperanza Samblás Quintana. Director Xeral de Fondos Europeos. Ministerio de Facenda.
 • Jose Manuel Pingarrón Carrazón. Secretario General de Universidades. Ministerio de Universidades.
 • Vacante

De conformidade co artigo 13.3 do Estatuto, ás reunións da Comisión de Control asistirán, con voz pero sen voto, o controlador delegado da Axencia, un representante da inspección de servizos correspondente e o xefe da secretaría xeral da Axencia.

O Comité Científico e Técnico é o órgano colexiado asesor e asesor permanente da Axencia.

Este Comité asesorará á Axencia sobre o plan anual de actividades e sobre os principios, metodoloxías e prácticas de avaliación científica e técnica polas que se rexerá a Axencia, incorporando normas internacionais. Encargarase tamén de asesorar sobre o seguimento, resultados e impacto das accións da Axencia e de definir os criterios para a selección de colaboradores e expertos.

Este Comité, que se reunirá periódicamente cada catro meses, está formado por doce expertos de recoñecido prestixio internacional, cuxa selección tivo en conta a distribución equilibrada de todas as principais áreas de coñecemento.

O Comité Científico e Técnico da Axencia Estatal de Investigación está formado por:

 • José Antonio Carrillo de la Plata. Actualmente é profesor de Análise de Ecuacións Diferenciais Parciais Non Lineais no Instituto de Matemáticas da Universidade de Oxford (Reino Unido). Anteriormente, traballou como profesor e investigador no Imperial College London, ICREA, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universidade de Texas en Austin e na Universidade de Granada onde se formou e doutorouse. O seu campo de investigación é o estudo das ecuacións en derivadas parciais e as súas aplicacións en diferentes campos da ciencia e da enxeñaría. Fixo contribucións notables a ecuacións de difusión non lineal e ecuacións cinéticas con aplicacións a sistemas multiaxente. Participou en diversos comités de avaliación a nivel nacional e internacional como ERC Grants, ICREA Research Professors e paneis de proxectos no Reino Unido, España, Suecia, Lituania e Portugal. É IP dunha ERC Advanced Grant 2019 para investigación en dinámica complexa de sistemas de partículas: transicións de fase, patróns e sincronización. Foi o presidente do comité de Matemática Aplicada da Sociedade Europea de Matemáticas 2014-2017. É membro da Academia Europea de Ciencias, Sección Matemáticas, desde 2018 e da Society for Industrial and Applied Mathematics Fellow Class 2019.
 • Ana M. Crespo de las Casas. Profesora Emérita da Universidade Complutense de Madrid, Académica da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, na que actualmente é a súa Secretaria Xeral. Investigador Asociado no Field Museum de Chicago. Medalla Acharius. Medalla da Universidade Internacional Menéndez y Pelayo. Como botánico, desenvolveu as súas investigacións en bioloxía organicista, evolutiva e sistemática. Traballou na homoplasia morfolóxica de fungos liquenizados e os seus traballos foron pioneiros na filoxenia molecular e no descubrimento de especies crípticas en fungos simbióticos. Pertenceu a numerosos comités internacionais e paneis científicos e colaborou coas principais axencias internacionais de avaliación científica. Entre 1987-1993 foi Directora Xeral de Universidades (Ensino Superior) do Goberno de España e Directora Xeral do Gabinete da Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Foi Coordinadora Xeral do CNEAI (2005-2008).
 • Mercedes García-Arenal. Historiador da relixión e da cultura. Profesor de Investigación do CSIC no seu Centro de Ciencias Humanas e Sociais. Doutora en árabe e islam pola Universidade Complutense, realizou unha estancia posdoutoral en SOAS, Londres. Foi membro do Institute for Advanced Study de Princeton (EEUU). A súa produción escrita é abundante en libros e artigos publicados en revistas internacionais. Foi PI de dous proxectos europeos, ERC AdvancedGrant e ERC Synergy que acaba de comezar. Pertenceu a diversos organismos e comités de avaliación nacionais e internacionais, como secretaria da comisión do CNEAI, promoción ICREA ou paneis de ERC. Actualmente é membro do Comité Científico Asesor do CSIC.
 • Ramón López de Mántaras Badia. Profesor de Investigación do CSIC. Fundador do Instituto de Investigación en Intelixencia Artificial. Enxeñeiro Electrónico pola Universidade de Mondragón, Doutor en Física pola Universidade Paul Sabatier de Toulouse, Máster en Ciencias da Computación pola Universidade de California-Berkeley e Doutor en Informática pola Universidade Politécnica de Cataluña. Foi profesor asociado da Facultade de Informática de Barcelona e profesor da Universidade Pierre et Marie Curie de París. Recibiu, entre outros, os seguintes premios: "City of Barcelona Research Award" en 1982, "Robert S. Engelmore Award" da American Association for Artificial Intelligence en 2011, "Distinguished Service Award" da Asociación Europea de Intelixencia Artificial. (EurAI) en 2016, IJCAI "Premio Donald E. Walker" en 2017 e Premio Nacional de Investigación "Julio Rey Pastor" en Matemáticas e Tecnoloxías da Información en 2018. É membro de honra da Asociación Europea de Intelixencia Artificial e membro permanente do Instituto. de Estudos Cataláns. Na actualidade está a investigar o razoamento por analoxía, e as técnicas de aprendizaxe automática en robots humanoides. Coautor do libro de divulgación "Intelixencia Artificial" dentro da colección de libros do CSIC "O que sabemos sobre" Publicado pola editorial Los Libros de a Catarata. Para máis información consultar: http://www.iiia.csic.es/~mantaras
 • Iñigo Losada Rodríguez. Catedrático de Enxeñaría Hidráulica da Universidade de Cantabria. É Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, doutor pola Universidade de Cantabria e doutor en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos pola Universidade de Delaware. É cofundador do Instituto de Hidráulica Ambiental da UC, do que é Director de Investigación e Director Científico do ICTS Cuenca Costeira e Oceánica de Cantabria. O seu campo de investigación céntrase na enxeñería costeira, o cambio climático e a enerxía offshore. Entre outros, recibiu os seguintes premios: "Moffat & Nichol Harbour and Coastal Engineering Award" da Asociación Americana de Enxeñeiros Civís (ASCE) en 2017; Premio Rei Jaume I de Protección do Medio Ambiente 2018; o M. Selim Yalin Lifetime Achievement Award, da Asociación Internacional de Investigación Hidráulica (IAHR) en 2021, o Premio Nacional de Investigación en Enxeñaría e Arquitectura “Leonardo Torres Quevedo” en 2022 e o Premio Nacional de Medio Ambiente “Lucas Mallada” en 2023. é membro da Real Academia de Enxeñaría de España e membro da Academia Europea de Ciencias e da Academia Europaea.
 • María Llorens Martín. Doutor pola Universidade Complutense de Madrid, e, posteriormente, beneficiario dos contratos posdoutorais JAE-Doc, Juan de la Cierva, e Ramón y Cajal. Actualmente, Investigador Científico do Consello Superior de Investigacións Científicas; Científica Senior do Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa, onde dirixe o grupo de investigación “Neuroxénese do Adulto e Enfermidades Neurodexenerativas”. Investigador Principal do CIBERNED. Colabora con diferentes programas de docencia universitaria de posgrao a nivel nacional e internacional. O seu grupo estuda o proceso de xeración de novas neuronas no cerebro adulto. As súas investigacións revelaron a persistencia deste fenómeno no ser humano, así como as graves alteracións que sofren os pacientes con diferentes enfermidades neurodexenerativas. Coordinou, como investigadora principal, numerosos proxectos a nivel nacional e internacional (incluíndo unha ERC Consolidator Grant). Obtivo prestixiosos recoñecementos e Premios de Investigación (Premio Nacional de Investigación Xuvenil Gabriela Morreale en Medicina e Ciencias da Saúde; Premio Jóvenes Investigadores Fundación Pfizer; Premio Jóvenes Investigadores CIBERNED; Premio Joven Investigador “Miguel Catalán” da Comunidade de Madrid; Xove Talento Feminino. da Real Academia de Ciencias de España, entre outros.Membro número da Academia Xove de España, Membro da Academia Europaea, AcademiaNet, e do Consello do International Research Grant Program (IRGP) da Asociación de Alzheimer (EE USA).
 • Fernando Martín García. Estudou Química Cuántica e Física Teórica na Universidade Autónoma de Madrid. Doutorouse nesta mesma universidade e posteriormente realizou estudos posdoutorais na Universidade de Bordeaux I, na Universidade de París VI e na Universidade de Chicago. Actualmente é Profesor da Universidade Autónoma de Madrid e Investigador Asociado en IMDEA Nanoscience. O seu traballo de investigación céntrase na modelización computacional dos efectos da luz láser sobre átomos e moléculas, e nas propiedades de novos materiais e nanoobxectos. Foi galardoado co Premio Nacional de Investigación Rei Juan Carlos I, o Premio Real Sociedade Española de Química en Física Química, o Premio Nacional de Investigación Rei Jaime I en Ciencias Básicas e o doutoramento Honoris Causa pola Universidade de Estocolmo. Tamén foi Investigador Principal de varios proxectos financiados polo Consello Europeo de Investigación, entre eles dúas Advanced Grants, unha Proof-of-Concept Grant e, moi recentemente, unha Synergy Grant na que tamén exerce de coordinador. Actualmente é o presidente da rede europea "Attosecond Chemistry".
 • Nazario Martín León. Catedrático de Química Orgánica da UCM e cofundador e subdirector do IMDEA-Instituto de Nanociencia da Comunidade de Madrid. A investigación do profesor Martín abrangue diferentes temas con especial énfase na química das nanoestruturas de carbono no contexto da quiralidade, a transferencia electrónica, as aplicacións en biomedicina, fotovoltaica e nanociencia. Dirixiu 46 Teses de Doutoramento e é coeditor de 6 libros e 14 números especiais en revistas internacionais. O profesor Martín é membro de numerosos comités científicos en congresos e revistas científicas nacionais e internacionais. É Fellow da Royal Society of Chemistry (Reino Unido) e académico correspondente da Real Academia de Doutores de España. Desde 2015 é académico correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais de España (RAC). Escribiu numerosos artigos de opinión e foi presidente da Real Sociedade Española de Química (2006-2012) e presidente electo da Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en 2015-2019. Recibiu numerosos premios de gran prestixio nacional e internacional, entre eles o Jaime I de investigación básica, o Miguel Catalán da Comunidade de Madrid, o premio de investigación RSEQ e medalla de ouro ou o premio de investigación DuPont, así como o premio El Alexander von Humboldt. (Alemaña) e o Richard E. Smalley (Estados Unidos). En 2020 recibiu o Premio Nacional de Química “Enrique Moles”. O profesor Martín recibiu a “Advanced Grant” do European Research Council (ERC) (2013-2019) e, recentemente, a “Synergy-Grant” do ERC (2021-2027). Desde 2018 é membro da Academia Europaea e distinguido como Chemistry Europe Fellow (Wiley). Para obter máis información, pode visitar o seu sitio web en: http://www.nazariomartingroup.com/
 • Daniel Ramón Vidal. Licenciado e doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Valencia. Doutorouse na empresa farmacéutica Antibióticos S.A. Realizou estadías posdoutorais na Universidade de Agricultura de Wageningen (Holanda). Foi Catedrático de Tecnoloxía dos Alimentos na Universidade de Valencia e Profesor de Investigación no Instituto de Agroquímica e Tecnoloxía dos Alimentos (IATA) do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Na actualidade atópase en situación de excedencia de ambas as dúas responsabilidades.En 2003 fundou a empresa de biotecnoloxía Biopolis S.L. especializada en biotecnoloxía microbiana e no ano 2008 a empresa Lifesequencing S.L. especializada en xenómica de masas. Ambas empresas foron adquiridas en 2017 pola multinacional norteamericana Archer Daniels Midland Co (ADM). Actualmente é o "Distinguished Research Fellow Microbiome" de ADM. Obtivo o Premio da Sociedade Española de Microbioloxía, o Premio á Traxectoria Científica do Instituto Danone, o Premio Europeo de Divulgación Científica, o Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, o Premio Internacional Hipócrates, a Medalla para o Fomento da Invención. da Fundación García Cabrerizo e o Premio Internacional “Nutrachampion”. É membro numerario da Real Academia de Enxeñaría de España.
 • Pilar Santisteban. Profesora de investigación do CSIC no Instituto de Investigacións Biomédicas ‘Alberto Sols’. A súa investigación foi fundamental para avanzar no coñecemento sobre os mecanismos que controlan a función tiroidea, a transcrición específica do tecido e as vías de sinalización implicadas na resposta ás hormonas e aos factores de crecemento. O seu traballo contou cunha proxección translacional aplicada a patoloxías tiroideas como o hipotiroidismo conxénito e o cancro. Ademais das súas actividades científicas, colabora activamente nos programas de Máster e Doutoramento da UAM e doutras universidades españolas. Investigador principal de proxectos de investigación competitivos financiados polo Plan Nacional de I+D+i, o Instituto de Saúde Carlos III e a Comunidade de Madrid, así como polo Programa de Biotecnoloxía (UE) e Fullbright (España-EEUU). Participou e/ou participa en órganos e comités de avaliación, entre os que destacan: Programa de Bioloxía Fundamental, Consolider-Ingenio 2010, ICREA, CNEAI, Profarma, Consello de Ciencia e Tecnoloxía da Comunidade de Madrid e Axencia de Calidade Universitaria de Cataluña (AQUÍ). Foi vicepresidenta da Sociedade Española de Endocrinoloxía, presidenta da Sociedade Europea de Tiroides e delegada española no Consello de Administración do Centro Común de Investigación (JRC). Recibiu diferentes premios pola súa traxectoria científica na área de investigación da tireóide, entre os que destaca a Medalla da Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición.
 • Nuria Sebastián Gallés, Vicepresidenta. Profesora de Psicoloxía no Departamento de Tecnoloxías da Información e a Comunicación da Universidade Pompeu Fabra. Doutorouse pola Universidade de Barcelona e posteriormente realizou estadías posdoutorais na LSCP do CNRS de París e no Instituto Max Plank de Psicolingüística de Nijmegen (Países Baixos). Foi investigadora visitante en varios centros, entre eles o IRCS da Universidade de Pensilvania, o ICN do University College de Londres e da Universidade de Chicago (onde tamén foi profesora). Recibiu diversos recoñecementos internacionais, como un premio da Fundación McDonnell (dentro do programa "Bridging Mind, Brain and Behavior") ou impartir unha das prestixiosas "Nijmegen Lectures". Foi membro do “consello asesor” da iniciativa “Cerebro e Aprendizaxe” da OCDE e actualmente é membro do Consello Científico de Educación Nacional do Ministerio de Educación en Francia. En 2016 foi elixida membro da Academia Británica. Foi membro do Consello Científico do Consello Europeo de Investigación e tamén unha das súas vicepresidentas. A súa investigación céntrase no estudo dos mecanismos cerebrais para a aprendizaxe e procesamento da lingua, con especial énfase nas poboacións bilingües.
 • Xavier Vives Torrents. É profesor de Economía e Finanzas no IESE Business School, doutor pola Universidade de California, Berkeley. Bolseiro da Sociedade Econométrica desde 1992 e da Academia Europaea dende 2012. Presidente da Asociación Europea de Investigación en Economía Industrial en 2016-2018 e presidente da Asociación Financeira Europea en 2023. Foi membro do Comité de Identificación da Consello Europeo de Investigación (ERC) e profesor no INSEAD, Harvard, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​​​Universitat Pompeu Fabra, Universidade de Pensilvania e Universidade de Nova York. Director do Instituto de Análise Económica do CSIC na década de 1990 a 2000. Foi director, entre outras revistas científicas, do Journal of the European Economic Association e do Journal of Economic Theory. Premio Rey Jaime I de Economía en 2013 e Premio Nacional de Investigación "Pascual Madoz" en 2020.