Xente Experta

A AEI ten unha base de datos de expertos, chamada “Banco de expertos colaboradores do AEI (BECA)”, rexistrada na Axencia Española de Protección de Datos, con expertos nacionais e estranxeiros. Na actualidade, o BECA conta con máis de 36.000 expertos, incluídos todos aqueles que participaron nun proceso de avaliación anterior, os principais investigadores dun proxecto financiado en convocatorias PEICTI (ou en plans nacionais anteriores) e os investigadores que obtiveron un contrato “Ramón y Cajal”.

¿Como podo pertencer a esa base de datos?

Calquera investigador pode solicitar formar parte deste banco de expertos seguindo un sinxelo procedemento de expresión de interese que consiste basicamente en enviar o seu CV ao correo electrónico s.evaluacion@aei.gob.es. Este CV examinarase na área correspondente para determinar se ten suficiente experiencia científica para ingresar no BECA.

Retribucións

Tanto as avaliacións como a asistencia ás comisións son remuneradas segundo as cantidades indicadas en todo momento polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (orde do 19 de decembro de 2019).