Colaboración Internacional

A Axencia, no ámbito das súas competencias, forma parte de varios programas, consorcios e iniciativas de programación conxunta, a nivel europeo e internacional, estando representada nos seus órganos de goberno.

O obxectivo destas iniciativas é promover a colaboración internacional no campo da investigación científica e, no caso das iniciativas europeas, o seu obxectivo fundamental é fortalecer o Espazo Europeo de Investigación (ERA, polas súas siglas en inglés).

Grazas á súa adhesión a estas iniciativas, a Axencia financia anualmente un número importante de grupos españois que forman parte de proxectos de colaboración entre varios países e en varias áreas científico-técnicas. Algunhas destas iniciativas forman parte do esquema ERA-NET COFUND e están cofinanciadas pola Unión Europea a través do Programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020.

O lanzamento do novo programa marco Horizon Europe (2021-2027) atrasase varios meses e está previsto para xuño de 2021. Horizon Europe traerá consigo novas formas de participación (as chamadas asociacións ou asociacións) nas que a Axencia está activamente activa. traballando xunto co Ministerio de Ciencia e Innovación, para axudar a acadar os obxectivos de internacionalización do Sistema español de ciencia, tecnoloxía e innovación (SECTI), reflectidos nas estratexias españolas de ciencia, tecnoloxía e innovación e nos sucesivos plans estatais que os desenvolven.

O AEI forma parte dos órganos de goberno dun gran número de programas europeos cofinanciados pola Comisión Europea que seguen os esquemas ERANET COFUND, Art. 185, Art. 187 (redes de coordinación, que constitúen o instrumento para lanzar convocatorias transnacionais de proxectos), participando basicamente como un organismo de financiamento.

A principal misión dos representantes da AEI nestes consorcios é definir os temas das convocatorias transnacionais de acordo coas prioridades e necesidades do SECTI, así como promover, na medida do posible, a aliñación de requisitos e procedementos nacionais e internacionais.

A AEI participou en máis de 50 convocatorias conxuntas no marco de Horizonte 2020, nos campos da saúde, a bioeconomía, os materiais, as ciencias da información, as ciencias ambientais, a enerxía e as ciencias sociais e as humanidades, entre outras, financiando máis de 500 proxectos de investigación.

Desde 2018, a AEI financia grupos españois co instrumento Proxectos de I+D+i "Programación conxunta internacional" que, desde 2020, consiste nunha resolución de concesión directa, de acordo coa terceira disposición final do Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño.

A aplicación ábrese unha ou dúas veces ao ano co fin de rastrexar os resultados das chamadas internacionais.

Ata o 2017 a chamada coñecíase como Accións de Programación Conxunta Internacional.

A participación da Axencia en programas conxuntos de varios réximes xera directa ou indirectamente un retorno ao SECTI no seu conxunto de preto de 5 millóns de euros ao ano.

 • CRCNS. Neurociencia computacional en colaboración co NSF, NIH e DOE dos Estados Unidos.

  Periodicidade: Anual, apertura en agosto.

   
 • AMR-2. Resistencia antimicrobiana.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • NEURON. Neurociencia.

  Periodicidade: Anual, apertura en xaneiro.

   
 • ERA-HDHL. Dieta e saúde.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • ICRAD. Saúde animal.

  Periodicidade: Irregular.

 • Red Biodiversa. Biodiversidade.

  Periodicidade: Anual, apertura en setembro-outubro.
  Última chamada Biodivrestore. Restauración de sistemas acuáticos.

   
 • JPI-Water. Os retos da auga nun mundo cambiante.

  Periodicidade: Anual, abrindo o último trimestre do ano.
  Última chamada Aquatic Pollutants. Contaminantes acuáticos emerxentes. Pechado.

   
 • JPI-Oceans. Océanos sans.

  Periodicidade: Irregular.
  Última chamada Microplásticos. Aspectos ecolóxicos dos microplásticos. Pechado.

 • PRIMA 2021

  Periodicidade: Anual, apertura en xaneiro-febreiro.

   
 • JPI FACCE. Agricultura, alimentación. Varias ERA-Nets relacionadas: SUSCROP, SUSAN, SUSFOOD, ICT-AGRI.

  Periodicidade: Irregular.
  Última chamada CIRCULARITY 2021.

   
 • CORE-ORGANIC

  Periodicidade: Irregular.

   
 • LEAP-AGRI

  Periodicidade: Irregular.

   
 • FOREST-VALUE

  Periodicidade: Irregular.

   
 • Blue Bioeconomy. Economía azul.

  Periodicidade: Irregular.

 • M-ERA 3

  Periodicidade: Anual, apertura en marzo. Aberto ata o 15/06/2021

   
 • ERA-MIN 3

  Periodicidade: Anual.

   
 • FLAG-ERA. Relación con Flag-ships Graphene e Human Brain Project.

  Periodicidade: Irregular.

 • ENUTC. Urbanismo. Urban Transformation Capacities. Marco JPI Urban Europe.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • CHANSE. Ciencias sociais e humanidades. Entorno de rede HERA e NORFACE.

  Periodicidade: Irregular.

 • CTP. Enerxía solar de concentración.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • SOLAR. Enerxía solar nun sentido amplo.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • GEOTHERMICA. Enerxía xeotérmica.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • ACT. Tecnoloxías de captura de CO2.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • DEMOWIND. Enerxía eólica.

  Periodicidade: Non hai operación recente.

   
 • BESTF3. Bioenerxía.

  Periodicidade: Non hai operación recente.

No marco de iniciativas anteriores e outras iniciativas xa rematadas, nos últimos anos, a Axencia Estatal de Investigación financiou máis de xxx proxectos de colaboración con moitos países europeos e non europeos.

Na seguinte ligazón podes atopar un cadro de instrumentos que che permite explorar o tipo de proxectos, as áreas, os beneficiarios e os países cos que colabora.

Ligazón ao panel

 1. GPC-ERAC: Grupo de alto nivel do Espazo Europeo de Investigación (ERA) para a definición de programación conxunta. Creado polo Consello Europeo e a Comisión Europea. A AEI participa neste grupo xunto co CDTI.
 2. Grupo de Programación Conxunta: Creado en 2016 por recomendación da folla de ruta española cara ao Espazo Europeo de Investigación (ERA, polas súas siglas en inglés). A AEI está coordinada polo Grupo composto por representantes da propia AEI, CDTI, ISCIII, INIA, FECYT e coa participación do Ministerio de Ciencia e Innovación.
 3. JPI WATER: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación da auga. A AEI participa no consello de goberno e no consello executivo. AEI tamén coordina un dos proxectos europeos co cofinanciamento comunitario, WaterWorks 2014.
 4. JPI OCEANS: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación oceánica. A AEI participa como país asociado.
 5. JPI CLIMA: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa observación do clima. AEI participa como país asociado.
 6. JPI CULTURAL HERITAGE: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o patrimonio cultural europeo. AEI participa como país asociado.
 7. JPI HDHL: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa dieta e a vida sa. A AEI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII.
 8. JPI MYBL: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o envellecemento. A AEI participa no consello de goberno xunto co ISCIII.
 9. JPI AMR: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre resistencia aos antimicrobianos. A AEI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII.
 10. JPND: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación sobre o Alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas. O CDTI participa nos seus órganos de goberno xunto co ISCIII. A AEI mantén unha posición de control.
 11. JPI URBAN: Iniciativa de programación conxunta relacionada coa investigación na xestión global das cidades, incluíndo aspectos sociais e de sustentabilidade. A AEI participa como observador.
 12. JTI ECSEL-JU: Joint Venture de Investigación en Nano Electrónica e Sistemas Embebidos. A AEI participa nos grupos de axencias de financiamento e na definición de áreas estratéxicas xunto coa Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial (SEDIA-MAETD).
  En Horizon Europe, a batuta ECSEL será asumida pola nova empresa conxunta Key Digital Technologies (KDT JU), segundo o art. 187 do TFUE. A AEI participa desde 2020 na definición do programa KDT xunto con SEDIA. A AEI financiará a participación de entidades académicas, mentres que a SEDIA financiará a participación do sector privado.

En 2018, a AEI e o Instituto de Saúde Carlos III asinaron un acordo de colaboración tripartito coa National Science Foundation dos Estados Unidos (NSF), dentro do programa CRCNS Computational Neuroscience. Trátase dun programa moi competitivo no que só participan catro países, ademais de España e Estados Unidos: Xapón, Francia, Alemaña e Israel.

 • CRCNS Programa. Convenio de colaboración cos Estados Unidos en neurociencia computacional, asinado pola National Science Foundation (NSF), os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e o Departamento de Enerxía (DOE) dos Estados Unidos e polo Estado Axencia de Investigación e Instituto de Saúde Carlos III, por parte de España.

 • CYTED.Programa de ciencia e tecnoloxía para Desenvolvemento, creado polos gobernos dos países iberoamericanos para promover a cooperación en temas de ciencia, tecnoloxía e innovación para o desenvolvemento harmónico de Iberoamérica.

 • EU-CELAC Interest Group. Composto por 28 axencias de financiamento de América Latina, o Caribe e Europa que desexan colaborar en ciencia, tecnoloxía e innovación (ITS) bi-rexionais e na implementación do espazo común de investigación UE-CELAC mediante accións conxuntas.

 • European Interest Group (EIG) Concert Japan. É unha iniciativa conxunta internacional para apoiar e mellorar a cooperación en ciencia, tecnoloxía e innovación (ITS) entre os países europeos e Xapón.