Persones Expertes

La AEI disposa d'una base de dades d'experts/es, anomenada “Banc d'experts col·laboradors de l'AEI (BECA)”, registrada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb experts nacionals i estrangers. Actualment el BECA té més de 36.000 experts entre els quals s'inclouen tots els que han participat en algun procés previ d'avaluació, els investigadors principals d'un projecte finançat en convocatòries de l'PEICTI (o en els anteriors plans nacionals) i els investigadors que hagin obtingut un contracte "Ramón i Cajal".

¿Com puc pertànyer a aquesta base de dades?

Qualsevol persona investigadora pot sol·licitar formar part d'aquest banc d'experts seguint un senzill procediment d'expressió d'interès que bàsicament consisteix en enviar el seu CV a l'correu electrònic s.evaluacion@aei.gob.es. Aquest CV serà examinat en l'àrea temàtica corresponent per determinar si té experiència científica suficient per incorporar-se a l'BECA.

Remuneracions

Tant les avaluacions com l'assistència a les comissions es remuneren segons les quanties assenyalades en cada moment pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (ordre de 19 de desembre de al 2019).