Organigrama

 
Presidenta
Raquel Yotti Álvarez
 
   
Director
Domènec Espriu Climent
 
           
 
   
Planificació i Gestió Administrativa
Israel Marqués Martín
Seguiment i Justificació d'Ajudes
Manuela Turrión Nieves
Gestió Econòmica
Raúl Segovia García
Gestió d'Ajuts i Fons Europeus
José Mª Ocón y Alcoceba