Suport i Acreditació de Centres d'Excel·lència «Sever Ochoa» i a Unitats d'Excel·lència «Maria de Maeztu»

La convocatòria persegueix l'enfortiment institucional, i està dirigida a centres i unitats d'excel·lència del sector públic i d'institucions privades de recerca sense ànim de lucre, el lideratge científic del qual estigui contrastat a nivell internacional, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar a la frontera del coneixement i generar resultats d'alt impacte, així com per exercir un efecte tractor sobre el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

La finalitat de la convocatòria és doble. En primer lloc, el reconeixement dels millors centres i unitats de recerca, i la seva acreditació com a «Centre d'Excel·lència Severo Ochoa» o com a «Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu» sobre la base de les característiques i els èxits dels darrers anys. En segon lloc, el finançament dels plans estratègics elaborats pels centres i dels programes estratègics de recerca elaborats per les unitats per a un període de quatre anys, amb l'objectiu de consolidar-ne les capacitats i el lideratge científic internacional. A més, els centres i les unitats acreditats es beneficiaran de la inclusió en convocatòries d'ajudes per a la formació de doctors de contractes d'investigadors predoctorals que realitzaran la seva formació al centre oa la unitat.

La selecció dels centres i les unitats acreditats es realitza a través d'un procés competitiu basat en estàndards internacionals, amb la participació de comitès científics format per experts internacionals, independents i de reconegut prestigi. S'analitzen qüestions com l'organització del centre o unitat i el seu finançament, els resultats de recerca obtinguts, la formació i els recursos humans, o el lideratge internacional en el període de referència, així com el diagnòstic, les perspectives, els objectius i les actuacions del pla estratègic per als quatre anys següents respecte d'aquests i altres aspectes.

La durada de lacreditació és de quatre o cinc anys, sense possibilitat de renovació, per la qual cosa una vegada finalitzada lacreditació, els centres o unitats podran tornar a presentar-se a una nova convocatòria en concurrència competitiva.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a augmentar la visibilitat internacional dels centres i les unitats acreditats, així com l'impacte científic, social i econòmic dels resultats de la seva recerca, contribuint així a l'atracció de talent i al lideratge de la investigació espanyola.

Segons les classificacions per àrea científica, les entitats acreditades són:

Ciències de la Vida

Centres


CRAG
Centre de Recerca en Agrigenomica (CRAG)
CRG
Centre de Regulacio Genomica (CRG)
CBM
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)
CBGP
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)
CREAF
Centro de Investigación Ecología y Aplicaciones Forestales CCT (CREAF)
CNIC
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
CNIO
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
IBEC
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
ICM
Institut de Ciències del Mar (ICM)
VHIO
Institut d´Investigació Oncològica de Vall d’Hebrón (VHIO)
IRB Barcelona
Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona)
IATA
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA)
IDAEA
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)
IN
Instituto de Neurociencias de Alicante (IN)
ISGlobal
IS Global- Centro de investigación (ISGlobal)

Unitats


CABD
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
DCEXS
Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida (MELIS-UPF)
DAUCO
Dpto. Agronomía, Universidad de Córdoba (DAUCO)
ICTA
Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA)
UBNEURO
Institut de Neurociéncies de la Universidad de Barcelona (UBNEURO)
INSA
Instituto de investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA·UB)
IMEDEA
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Matemàtiques, Ciències Experimentals i Enginyeria

Centres


BSC-CNS
Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
BCAM
Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)
CIMNE
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
DIPC
Donostia International Physics Center (DIPC)
ICIQ
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
ICN2
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2)
IAA
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
IAC
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
ICMAB
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)
ICFO
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)
ICMAT
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)
IFT
Instituto de Fisica Teorica (IFT)
ITQ
Instituto de Tecnología Química (ITQ)
IMDEA
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA)

Unitats


BC3
Basque Centre for Climate Change (BC3)
CRM
Centre de Recerca Matemáticas (CRM)
BIOMAGUNE
Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE)
IFIMAC
Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada (IFIMAC)
CIC nanoGUNE
CIC nanoGUNE
IMDEA Materiales
IMDEA Materiales (IMDEA Materiales)
ICCUB
Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)
IQTCUB
Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB)
ICMOL
Instituto de Ciencia Molecular (ICMOL)
ICE-CSIC
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC)
IFISC
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)
IMAG
Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada (IMAG)
IMDEA Energía
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Energía (IMDEA Energía)
Ciències Socials i Humanitats

Centres


BSE
Barcelona School of Economics (BSE)
BCBL
Basque Center on Cognition Brain and Language (BCBL)

Unitats


BIAP
Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP)
CEMFI
Centros de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)
DE-UC3M
Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (DE-UC3M)
IPHES
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)