Organigrama

 
Mahaiburua
Raquel Yotti Álvarez
 
   
Zuzendaria
Domènec Espriu Climent
 
           
 
   
Plangintza eta Administrazio Kudeaketa
Israel Marqués Martín
Laguntzen Jarraipena eta Justifikazioa
Manuela Turrión Nieves
Kudeaketa ekonomikoa
Raúl Segovia García
Europako Laguntza eta Funtsen kudeaketa
José Mª Ocón y Alcoceba