Kudeatu zure Laguntza

Laguntza baten exekuzio epea (luzapenak/aldi baterako etenak) aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin (orokorrean, hilabete edo bi hilabete ezartzen dira).

Lege Ordezkariaren sinadura elektronikoa beharrezkoa izango da dokumentazioa izapidetze sistemetara iristeko.

Bi ikertzaile nagusi dituzten proiektuen kasuan, eskaerak Facilit@ helbidera bidali beharko dira ministerioarekin solaskide gisa jarduten duen IP sinadurarekin eta bigarren IP eskuz sinatuta.

Proiektu koordinatuen kasuan, azpiproiektuen exekuzio epea luzatzeko eskaera proiektuaren ikertzaile koordinatzaileak eskuz sinatuta egon beharko du.

Inolaz ere ezingo du proiektu koordinatu baten azpiproiektuen luzapen-epeak 1. azpiproiektuaren eta proiektuaren koordinatzailearen amaiera-data gainditu.

Arau orokor gisa, etenaldia luzatzeko/berreskuratzeko eskaerak informazio hau izango du:

 • Exekuzio epea luzatzeko beharraren justifikazio zientifiko eta teknikoa, zehaztuta, proiektuaren helburuak betearazteko atzerapena bultzatu duten arrazoiak barne.

   

 • Zain dauden helburuak betetzeko garatu beharreko jardueren proposamen zehatza.

   

 • Egindako eta konprometitutako gastuen egoera eguneratua eta zain dauden jardueretarako erabilgarri dagoen gainerakoa.

   

 • Proiektua amaitu arte gastuen aurreikuspenaren xehetasuna proiektua amaitu arte, eskatutako luzapena barne.

   

 • Aldi baterako etenetarako:

  • GIZARTE SEGURANTZARAKO INSTITUTU NAZIONALAREN EBAZPENA, amatasun edo aitatasun kasuetan, EDO GIZARTE SEGURANTZAREN ALDEA, Gordetako haurdunaldian, edoskitze garaian edo aldi baterako ezintasunaren kasuan.

    

  • KONTRATUA EDO LAGUNTZA-DOKUMENTUA EPEA ESTALTZEN ZUEN ZABALTZEKO.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Jabetza-aldaketatzat jotzen da bateratzeak, erosketak, bereizketagatik banaketak edo erakunde legezko kausa duen erakunde bati eragiten dion eta dagozkion notario-eskrituren bidez onartzen den beste edozein lege-aldaketa. Jabetza aldatzeak laguntza jasotzen duen entitatearen IFZ aldatzea eta esleipen ebazpena aldatzea dakar.

Jabe aldaketa eskatzeko argibideak
 1. Aurrebaldintza: laguntzaren entitate onuradun berria SISENen erregistratzea aldez aurretik erregistratu ez balitz.

  Urrats hauek jarraitu behar dira:

  • Webgunerako sarbidea SISEN.

    

  • Eskatu erakunde berria eta dagokion dokumentazioa erantsiz legezko ordezkaria.

    

  1. OHARRA: izen zaharra eta IFZ duen erakundeak aktibo jarraituko du Erakundeen Erregistro honetan, edozein fasetako espedienterik egon arte eta enpresak SISENetik ateratzea eskatu arte.

  2. OHARRA: laguntzaren entitate onuradun berria dagoeneko erregistratuta badago, jabetza aldaketa justifikatzen duten eskritura berriak eman beharko dira SISENi.

   

 2. Laguntza fitxategien jabetza aldatzeko eskaera.

  • Formalki erregistro elektronikoaren bidez edo CVE bidez aurkeztu behar da instantzia generiko baten bidez.

    

  • Eskaerarekin batera:

   • Azalpen txostena erantsitako ereduaren arabera.

     

   • Jabe aldaketa eta merkataritza erregistroan sartzea justifikatzen duten eskriturak.

     

   • Proiektuei jarraitutasuna emateko konpromisoa hartzen duen entitate berriaren adierazpena, jasotako laguntza onartu zen baldintzetan.

     

   • Erantzun duen aitorpena entitate berriak ez duela parte hartzen onuradun izaera eragozten duen inguruabarretan, erantsitako eranskinaren arabera.

     

   • Bestelako dokumentazioa. Eskatzailearen iritziz, tramitazioa errazten lagun dezakeen edozein dokumentu.

     

 3. Postontziarako komunikazioa: cambio.titularidad@aei.gob.es

  Aurreko dokumentazioa aurkeztutakoan, erakunde eskatzaileak helbide honetan emango dio horren berri eskaeraren ordainagiriaren kopia eranstean.


Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Laguntza baten exekuzio epea aldatzeko eskatzeko, kaltetutako laguntzari dagokion deira sartu behar duzu, deiak bilatzailea.

Deia kokatu ondoren, "Laguntzak Izapidetzea" atalean edo, halakorik ezean, "Exekuzioa eta Justifikazioa" atalean, dagozkien eskaera orriak eta argibide egokiak aurkituko dituzu.

Kontuan hartu beharreko arazo orokorrak

Kasu guztietan, eskatutako etenek eta luzapenek dagokien deialdian jasotako hipotesiekin bat etorri behar dute.

Eskaerak Facilit@ bidez bidali behar dira laguntza gauzatzeko epea amaitu baino lehen, deialdiek ezarritako oharrarekin.

Eskaera bakoitza aurkezteko, laguntza jasotzen duen Zentroko Legezko Ordezkariaren sinadura beharko da beti.

Berriztatzeko aukerako errekurtsoa (SIA 224985)

Administrazio-egintzak administrazio-bideari amaiera ematen diotenean errekurtsoa jartzean datza, eman dituen organo beraren aurrean.

Oinarrizko araudia: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 112. artikulutik 120.era eta 123. eta 124. artikuluak.

Hasteko formularioa: Interesdunaren eskaera urriaren 1eko 39/2015 Legearen 115. artikuluan ezarritakoa beteta.

Eskutatzeko epea: Hilabete, egintza espresua izan bada. Hala ez bada, edozein unetan aurkeztu ahal izango da, bere araudi espezifikoari jarraiki, ustezko egintza gertatzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Aurkezpen-lekua: urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren erregistro eta bulegoetako edozein.

AGEren Erregistro Elektroniko Orokorra (sartu EA0041197 "Erakunde hartzailea" eremuan)
Facilit@ - Erregistro Birtualen Karpeta (erregistratutako erabiltzaileak soilik, prozedura zehatzetarako)

Eman beharreko dokumentuak: zure argudioaren defentsarako egokitzat jotzen dituzun guztiak.

Prozeduraren faseak: Administrazio prozeduraren orokorrak.

Ebazteko epea: Hilabete. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igaro ondoren, gora jotzeko errekurtsoa ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.

Ebazteko organo eskuduna: Errekurritutako egintza eman zuen organo bera.

Errekurtsoak: Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion organo jurisdikzionalaren aurrean bi hilabeteko epean, (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikulua). Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtso berririk aurkeztu, ezohiko berrikuspena izan ezik, hala dagokionean.

Tramitazio Unitatea: Idazkaritza Nagusia EA0041197 – Arlo Juridikoaren secretaria.juridico@aei.gob.es 

Berrikusteko ezohiko errekurtsoa (SIA 2841657)

Administrazio-prozeduran irmo-egintzak gora jotzeko errekurtsoa jartzean datza, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 125.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen denean.

Oinarrizko araudia: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 113. artikulutik 120.era eta 125. eta 126. artikuluak.
Hasierako era: Interesdunari urriaren 1eko 39/2015 Legearen 115. artikuluan ezarritako baldintzak beteta, honako kausa hauetako batean oinarritu beharko da:

 1. Hauek diktatzean, espedientean sartutako dokumentuen ondoriozko egitatezko akats bat gertatu dela.
 2. Gaia ebazteko ezinbesteko balioa duten agiriak agertzen direla, beranduagokoak izan arren errekurritutako ebazpenaren akatsa erakusten dutenak.
 3. Ebazpenean, funtsean, ebazpen judizial irmo batek faltsutzat jotako dokumentu edo testigantzek eragina izan dutela, ebazpen horren aurretik edo ondoren.
 4. Ebazpena prebarikazio, eroskeria, indarkeria, iruzurrezko makina edo beste jokabide zigorgarri batzuen ondorioz eman dela eta epai irmo baten ondorioz hala deklaratu dela.

Epea: 1. kausaren kasuan, aurkaratutako ebazpena jakinarazi eta hurrengo lau urteko epean. Gainerako kasuetan, hiru hilabeteko epea izango da agiriak jasotzen direnetik edo epaia irmo bihurtu zenetik aurrera.

Aurkezpen-lekua: urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren erregistro eta bulegoetako edozein.
AGEren Erregistro Elektroniko Orokorra (sartu EA0041197 "Erakunde hartzailea" eremuan)
Facilit@ - Erregistro Birtualen Karpeta (erregistratutako erabiltzaileak soilik, prozedura zehatzetarako)

Eman beharreko dokumentuak: Zure argudioaren defentsarako egokitzat jotzen dituzun guztiak.

Prozeduraren faseak: Administrazio prozeduraren orokorrak. Azpimarratzekoa da Estatu Kontseiluaren irizpena jaso beharra dagoela, erabakitzen duen organoak izapidera ez onartzea erabakitzen ez badu behintzat.

Ebazteko epea: Hiru hilabete. Epe hori ebatzi gabe igarotakoan, gora jotzeko errekurtsoa ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.

Ebazteko organo eskuduna: Errekurritutako egintza eman zuen organo bera.

Errekurtsoak: Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion organo jurisdikzionalaren aurrean bi hilabeteko epean (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikulua).

Tramitazio Unitatea: Idazkaritza Nagusia EA0041197 – Arlo Juridikoa secretaria.juridico@aei.gob.es  

Egintza deusezak ofizioz berrikustea (SIA 2841659)

Urriko 39/2015 Legearen 47.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, administrazio-bideari amaiera eman dion edo epe barruan errekurritu ez den administrazio-egintzaren deuseztasuna aitortzea eskatzean datza. 1 , Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Oinarrizko araudia: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 106. artikulua.

Hasteko era: ofizioz edo interesdunak hala eskatuta.

Formatzeko epea: Ez dago eperik, edozein unetan eska daiteke.

Aurkezpen-lekua: urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren erregistro eta bulegoetako edozein.

AGEren Erregistro Elektroniko Orokorra (sartu EA0041197 "Erakunde hartzailea" eremuan)

Eman beharreko dokumentuak: Zure argudioaren defentsarako egokitzat jotzen dituzun guztiak.

Ebazpenaren epea: Sei hilabete. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igarotakoan, deuseztasun-akzioa ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.

Ebazteko eskumena duen organoa: Deuseztatu nahi den egintza eman duen organoaren araberakoa da. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 111. artikuluan ezartzen da.

Baliabideak: Ebazpena eman duen organoaren arabera dagokion organo jurisdikzionalaren aurrean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa.

Tramitazio Unitatea: Idazkaritza Nagusia EA0041197 – Arlo Juridikoa secretaria.juridico@aei.gob.es

Ondare-erantzukizunaren erreklamazioa

Norbanakoek beren ondasun eta eskubideetan jasaten duten kalteagatiko kalte-ordaina eskatzean datza, ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta kaltea zerbitzu publikoen funtzionamendu normal edo anormalaren ondorio bada eta kaltea eraginkorra bada. ekonomikoki ebaluagarriak eta indibidualizatuak diren pertsona edo pertsona talde batekin erlazionatuta eta hori laguntzeko legezko betebeharrik ez dutenak.

Oinarrizko araudia: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 91. eta 92. artikuluak, eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Araubide Juridikoarena. Sektore Publikoa, 32. artikulutik 35.era.

Hasteko era: Ofizioz edo interesdunen erreklamazioz.

Epea: Urtebete, kalte-ordaina bultzatzen duen egintza edo egintza gertatzen denetik edo horren eragin kaltegarria agerrarazten denetik.

Aurkezpen lekua: Urriak 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren erregistro eta bulegoetako edozein.

AGEren Erregistro Elektroniko Orokorra (jarri “Erakunde hartzailea” eremuan EA0041197 edo E05043502)

Eman beharreko dokumentuak: zure argudioaren defentsarako egokitzat jotzen dituzun guztiak.

Prozeduraren faseak: Administrazio prozeduraren orokorrak, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 67., 81., 91. eta 92. artikuluetako espezialitateekin. Zenbatekoa 50.000 eurotik gorakoa denean Estatu Kontseiluaren irizpena jasotzea beharrezkoa izango da.

Ebazpenaren epea: Sei hilabete. Epe hori ebatzi gabe igarotakoan, kalte-ordaina jasotzeko eskaera ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.

Ebazteko eskumena duen organoa: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioko edo Ministroen Kontseiluko titularrari dagokio urriaren 1eko 40/2015 Legearen 32.3 artikuluaren kasuetan edo Legearen bat denean. beraz, duzu.

Errekurtsoak: Berraztertzeko aukerako errekurtsoa hilabeteko epean edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion organo jurisdikzionalaren aurrean, bi hilabeteko epean (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikulua).

Tramitazio Unitatea: Idazkaritza Nagusia EA0041197 – Arlo Juridikoa secretaria.juridico@aei.gob.es / Baliabideetarako eta Auzitegiko Harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia E05043502 sgrecursos@ciencia.gob.es

Diru-laguntzen gaian arau-hausteengatik zehapen prozedura (SIA 2354160)

Diru-laguntzen alorrean zehapenak ezartzea espediente administratibo baten bidez egingo da, non, edonola ere, interesdunari entzunaldia emango zaio dagokion hitzarmena eman baino lehen.

Oinarrizko araudia: 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzen Orokorrak, 52.etik 67.era bitarteko artikuluak, urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena, 61. artikuluak. 63, 64, 77, 85, 88, 89, 90, 96, 98 eta 114, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, 30. artikulua eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. , Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena, 102. eta 103. artikuluak.

Hasteko forma: Ofizioz.

Epea: Arau-hauste oso larriak hiru urtekoak, larriak bi urte eta arinenak sei hilabetekoak.

Alegazioak eta/edo bestelako dokumentuak aurkezteko lekua: Urriak 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren erregistro eta bulegoetako edozein.

AGEren Erregistro Elektroniko Orokorra (sartu EA0041197 "Erakunde hartzailea" eremuan)

Agirietan aurkeztu beharreko dokumentuak: Zure defentsarako komenigarritzat jotzen dituzun guztiak.

Prozeduraren faseak: Administrazio prozeduraren fase orokorrak, urriaren 1eko 39/2015 Legean eta 887/2006 Errege Dekretuaren 102. eta 103. artikuluetan jasotako zehapen prozeduraren espezialitateekin. , uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena.

Ebazpenaren epea: Sei hilabete. Ebatzi gabe epe hori igarota, iraungi egingo da.

Ebazteko eskumena duen organoa: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioko titularrari dagokio, Ikerketa Estatu Agentziako zuzendariari eskuordetutako eskumena, salbu eta zehapena lortzeko aukera galtzean datzan. diru-laguntzak, laguntza publikoak eta Estatuko bermeak, Estatuarekin edo beste erakunde publiko batzuekin kontratuak egiteko debekuan edo entitate laguntzaile gisa jarduteko aukera galtzean, lege honetan araututako diru-laguntzei dagokienez, eskumena dagokiola. Ogasun sailburuari.

Errekurtsoak: Berraztertzeko aukerako errekurtsoa hilabeteko epean edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion organo jurisdikzionalaren aurrean, bi hilabeteko epean (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikulua).

Tramitazio Unitatea: Idazkaritza Nagusia EA0041197 – Arlo Juridikoa secretaria.juridico@aei.gob.es

Exekutatzen ari diren diru-laguntzen justifikazio zientifiko-teknikoak egiteko, diru-laguntzari dagokion deialdian sartu behar da, deialdien bilatzailean aurki dezakezuna.

Deialdia kokatu ondoren, "Justifikazioa" atalean edo, halakorik ezean, "Egikaritzea eta Justifikazioa" atalean, dagozkion txosten-ereduak eta diru-laguntzen deialdi bakoitzean ezarritako epeei buruzko jarraibide egokiak aurkituko dituzu.

Betetako txostena eta beharrezko dokumentazioa JUSTIWEB aplikazioari erantsiko zaizkio automatikoki gaituta dagoen epean, eta zabalik egongo da epean. epe egokia exekuzio-daten arabera, leihoaren hasiera eta amaiera-daten arabera markatuta.

Justifikazio zientifiko-tekniko guztiak zentroko Lege Ordezkaritzak itxi eta erregistratu beharko ditu, horretarako ezarritako epean. Epe horretan egiten ez badira, erreklamazio-epe bat gaituko da gero, eta 15 egun balioduneko epea izango dute justifikazio-prozesu osoa berriro egiteko.

Justifikazio zientifiko-tekniko guztiak berrikusiko dira ebaluaziora bidali aurretik. Akats formal bat badago, 10 laneguneko epea gaituko da zuzenketa egiteko.

Laguntzaren behin betiko justifikazioaren kasuan, ekintza osoaren emaitza-adierazleei lotutako galdera batzuei erantzun beharko diezu, justifikazio-prozesua behar den sinadurarekin eta erregistro elektronikoarekin osatzeko.