Kolaboratzaileak Hautatzeko Protokoloa

Haien hautaketa AEIko Gobernu Kontseiluak 2021eko apirilaren 19an onartutako prozeduraren arabera egiten da, bere Batzorde Zientifikoaren aholkularitza eta oniritziarekin prestatua: Kolaboratzaileak aukeratzeko protokoloa

Euren ardura eta eginkizunen arabera, kolaboratzaile hauek hiru motatakoak izan daitezke: Lehendakariak, Koordinatzaileak edo Kudeatzaileak. Normalean:

  • Lehendakaria Arlo Zientifiko-Tekniko batekoa da. Horretarako, ACTaren, horretara dedikatzen diren Espainiako talde eta ikertzaileen, inguruko beste herrialdeekiko duen lidergoaren, joeren, baliabideen beharren eta banaketa instituzional eta geografikoaren ikuspegi orokorra beharko du.
  • Koordinatzailea arloko Azpiesparru edo azpiesparru Zientifiko-Tekniko batekoa da. Bere EKTren lehendakaritzaren menpe, ebaluazio- eta jarraipen-txostenen prestaketa, adituen hautaketa, batzordeen garapena, alegazioak, gorabeherak eta finantzatutako jarduerekin lotutako gainerako prozedurak aztertu eta ebaztea koordinatuko ditu..
  • Gerentea azpiesparru edo Azpiesparru Zientifiko-Tekniko bateko kolaboratzaileen taldean dago. Beren azpiarloko Koordinazioaren berri emanez, kudeatzaileak arduratzen dira -koordinazioarekin batera- ebaluazio- eta jarraipen-txostenak egiteaz, adituak hautatzeaz, batzordeetan parte hartzeaz, finantzatutako jarduerekin lotutako alegazioak, gorabeherak eta gainerako prozedurak aztertu eta ebazteaz.

Protokoloan azaltzen den moduan, Batzorde Zientifiko Teknikoak, Koordinazio, Ebaluazio eta Jarraipen Dibisioak, exekutiboak eta AEIko Zuzendaritzak parte hartzen dute kolaboratzaile berrien aukeraketan. Prozedura aldatu egiten da kolaboratzaile motaren arabera (presidentea, koordinatzailea edo gerentea) eta haien lankidetzaren arabera, Koordinazio, Ebaluazio eta Jarraipen Dibisioari esleituko zaizkio edo ez.