PRIMA

PRIMA

PRIMA-Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area é unha iniciativa europea que ten como obxectivo poñer en marcha accións de I+D+i que melloren a eficiencia e a sostibilidade dos sistemas agroalimentarios e da calidade, dispoñibilidade e xestión da auga na zona mediterránea, contribuíndo así aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da axenda 2030 da ONU (ODS).

Os países que participan formalmente nesta iniciativa son:  Alxeria, Xordania, Líbano, Exipto, Croacia, Chipre, Francia, Marrocos, Alemaña, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia, España, Túnez e Turquía.

A iniciativa foi aprobada o 13 de xuño de 2017 polo Parlamento Europeo e a duración prevista é de 10 anos.

No sitio web oficial da iniciativa http://prima-med.org/ podes atopar, entre outras cousas, información relativa ao Plans Plans Anuais de Traballo (PTA), convocatorias, documentos de referencia para a elaboración de propostas ou proxectos financiados ata o momento.

Os plans anuais (PTA) contemplan 3 tipos de convocatorias agrupadas por seccións:

SECCIÓN 1

Accións e actividades (Accións de Investigación e Innovación (RIA) e Accións de Innovación (IA), segundo se definen nos Anexos Xerais H2020), organizadas, xestionadas e financiadas pola Fundación PRIMA.

SECCIÓN 2

Actividades (Actividades de Investigación e Innovación (RIA) baseadas en estándares nacionais) seleccionadas entre convocatorias transnacionais abertas e competitivas, organizadas pola Fundación PRIMA e financiadas polas entidades financiadoras nacionais dos países participantes. En España, neste apartado participan dúas axencias de financiamento: a Axencia Estatal de Investigación (AEI), que financia os organismos de investigación, e o CDTI, que financia as entidades empresariais.

SECCIÓN 3

Actividades organizadas, xestionadas e financiadas polos estados participantes (PS) e aliñadas cos obxectivos do programa PRIMA.

NOVA SECCIÓN 3

En 2022 e no marco das actividades do apartado 3 de PRIMA, a AEI financiou 267 proxectos de I+D por importe de 40,7M€. As citadas actividades están reflectidas no Plan Anual de Traballo 2022 da Fundación PRIMA baixo o epígrafe ES-2022-2.