PRIMA

PRIMA

PRIMA-Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area és una iniciativa europea que té com a objectiu implementar accions de I+D+i que aconsegueixin millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris i la qualitat, disponibilitat i gestió de l'aigua a l'àrea mediterrània, contribuint així als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda de l'ONU 2030 (SDGs).

Els països que participen formalment en aquesta iniciativa són:  Algèria, Jordània, Líban, Egipte, Croàcia, Xipre, França, Marroc, Alemanya, Grècia, Israel, Itàlia, Luxemburg, Malta, Portugal, Eslovènia, Espanya, Tunísia i Turquia.

La iniciativa es va aprovar el 13 de juny del 2017 el Parlament Europeu i la durada prevista és de 10 anys.

Al web oficial de la iniciativa http://prima-med.org/ es pot trobar, entre d'altres, informació relativa als Plans de Treball Anual (AWPs), convocatòries, documents de referència per a la preparació de propostes o projectes finançats fins ara.

Els plans anuals (AWPs) contemplen 3 tipus convocatòries agrupades per seccions:

SECCIÓ 1

Accions i activitats (Accions de Recerca i Innovació (RIA), i Accions d'Innovació (IA), tal com es defineixen als Annexos Generals de H2020), organitzades, administrades i finançades per la Fundació PRIMA.

SECCIÓ 2

Activitats (Activitats de Recerca i Innovació (RIA) basades en normes nacionals) seleccionades a partir de convocatòries de propostes obertes i competitives transnacionals, organitzades per la Fundació PRIMA i finançades pels organismes nacionals de finançament dels països participants. A Espanya en aquesta secció hi participen dues agències finançadores: l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) que finança organismes de recerca i el CDTI que finança entitats empresarials.

SECCIÓ 3

Activitats organitzades, gestionades i finançades pels estats participants (PS) i alineades amb els objectius de programa PRIMA.

NOVETAT SECCIÓ 3

El 2022 i dins del marc de les activitats de la secció 3 de PRIMA, l'AEI ha finançat 267 projectes d'I+D per la quantitat de 40,7M€. Les activitats esmentades es troben reflectides a l'Annual Work Plan 2022 de la Fundació PRIMA sota l'epígraf ES-2022-2.