Informe e Plan de Acción Inicial

Documento que inclúe o Informe e o Plan de Acción Inicial que apoiaron a creación da Axencia Estatal de Investigación.