Memòria i Pla Inicial d'Actuació

Document que recull la Memòria i el Pla d'acció inicial que va donar suport a la creació d'Agència Estatal d'Investigació.