Unidade de Apoio

Membro Asesor: Lourdes Ramírez Santigosa.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: unidaddeapoyo@aei.gob.es

Funcións principais:
  • Avisar ao Director da AEI.
  • Apoiar ao Director da AEI na preparación de eventos e reunións internas e no ámbito do MCIN, así como en eventos externos de asistencia a obradoiros, conferencias, etc.
  • Coordinar as relacións institucionais da AEI.
  • Preparar e xestionar o Plan de Comunicación da AEI.
  • Axudar á prensa e aos medios, así como servir de contacto coa oficina de prensa do MCIN. Responder a preguntas parlamentarias e demais requisitos de informes e datos estatísticos oficiais.
  • Coordinar a elaboración e seguimento do Plan de Acción Anual e do Informe Xeral de Actividades da AEI.
  • Coordinar e velar polo cumprimento da normativa de protección de datos persoais, para o que recollerá a información requirida das distintas unidades.
  • Atención ás queixas, reclamacións e requirimentos de información xeral que os cidadáns dirixan á AEI a través de diferentes canles de comunicación (call center, caixas de correo, Portal de Transparencia, Atención ao Cidadán, etc.).