Unitat de Suport

Vocal Assessor: Lourdes Ramírez Santigosa.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: unidaddeapoyo@aei.gob.es

Funcions principals:

  • Assessorar el Director/a de l'AEI.
  • Suport al Director/a de l'AEI en la preparació d'actes i reunions internes i en l'àmbit del MCIN així com en actes externs a l'assistència a jornades, conferències, etc.
  • Coordinar les relacions institucionals de l'AEI.
  • Elaborar i gestionar el Pla de comunicació de l'AEI.
  • Atendre la premsa i els mitjans de comunicació així com servir de contacte amb el gabinet de premsa del MCIN. Donar resposta a preguntes parlamentàries i altres requeriments dinformes i dades estadístiques oficials.
  • Coordinar l'elaboració i el seguiment del Pla d'Acció Anual i de l'Informe General d'Activitat de l'AEI.
  • Coordinar i Vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per a això recabarà la informació que calgui de les diferents unitats.
  • Atenció a queixes, reclamacions i requeriments d'informació de caràcter general que els ciutadans dirigeixin a l'AEI a través de diferents vies de comunicació (call center, bústies, portal de la transparència, atenció al ciutadà, etc.).