Protección de Datos

A Axencia Estatal de Investigación é a entidade responsable do tratamento de datos persoais facilitados polos usuarios nos Portais Web e Sedes Electrónicas.

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos, no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, a AEI comprométese a cumprir a súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e o deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Este aviso legal é aplicable ás páxinas dos Portais Web e Sedes Electrónicas, non está garantido nos accesos a través de ligazóns a estes sitios, nin ás ligazóns destes sitios con outros sitios web.

Recollida de datos persoais

Para realizar a prestación de servizos, a Axencia Estatal de Investigación pode solicitar datos persoais a través de formularios que xeralmente serán tratados de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Consello e Consello do 27 de abril de 2016.

A AEI informará e pode recompilar datos das seguintes categorías de datos persoais:

  • Datos de identificación e contacto (incluídos enderezos postais e/ou electrónicos).
  • Códigos ou claves de identificación para o acceso e funcionamento no Portal e na Sede Electrónica.
  • Datos transacionais, é dicir, calquera operación, movemento e consulta asociada a calquera dos servizos e procedementos administrativos que un usuario mantén co AEI.
  • Datos socioeconómicos e laborais.
  • Datos de representación legal.
Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT)

A lista actualizada das actividades de tratamento da Axencia Estatal de Investigación está dispoñible no seu Rexistro de Actividades de Tratamento.

Rexistro de Actividades de Tratamento

Responsable do Tratamento

Os datos persoais teñen diferentes Responsables de Tratamento segundo o servizo prestado pola Axencia Estatal de Investigación.

Propósitos das actividades de tratamento e a súa lexitimidade

A través dos Portais Web e das Sedes Electrónicas, non se recollen datos persoais sen o consentimento expreso. Os datos facilitados polo interesado utilizaranse, de xeito único e exclusivo, para os fins previstos en cada procedemento ou acción.

O propósito xeral da recollida e tratamento de datos persoais é a xestión, prestación e mellora de servizos e o tratamento de procedementos administrativos relacionados coa Axencia Estatal de Investigación, así como calquera outro servizo solicitado en calquera momento polo usuario e seguimento e a resposta ás consultas formuladas por eles.

Cada servizo ofrecido pola Axencia Estatal de Investigación pode ter fins adicionais, todos xustificados, ademais do consentimento expreso do usuario, pola lexitimidade que lle confiren á AEI as Leis e Normativa Xurídica que regulan os servizos ofrecidos e os procedementos asociados.

Os diferentes fins adicionais e a súa lexitimidade pódense consultar no acceso a cada un dos servizos e procedementos ofrecidos pola AEI.

Consentimento expreso

Unha vez informado do tipo de datos necesarios para a prestación dos servizos e os trámites administrativos asociados, as actividades de tratamento que se van realizar, a súa finalidade e a súa lexitimidade, obterase o consentimento expreso para que a Axencia Estatal de Investigación realice as actividades. tratamento dos datos persoais facilitados polo usuario dos servizos.

Destinatarios, cesión e transferencia de datos

En xeral, a Axencia Estatal de Investigación é o único destinatario dos datos recollidos. En ningún caso os datos mencionados serán tratados ou cedidos a terceiros, se non é co consentimento expreso do afectado segundo os supostos previstos pola normativa legal vixente.

Cando o servizo prestado ou o seu procedemento asociado inclúan obrigacións legais derivadas da lexitimación do tratamento que requiran a cesión ou transferencia a terceiros, indicaranse os terceiros destinatarios deses datos e os fins das súas actividades de tratamento.

Para tales cesións e transferencias de datos obterase o consentimento expreso do usuario. O consentimento solicitarase por separado e especificamente cando a transferencia de datos sexa internacional.

Período de conservación de datos

Os datos gardaranse durante o tempo esencial para asistir aos servizos ofrecidos pola Axencia Estatal de Investigación en función da lexislación administrativa relativa á prescrición de responsabilidades.

Exercicio de dereitos

O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos relativos aos datos facilitados para calquera dos procedementos e servizos administrativos.

Para iso, pode presentar unha solicitude de Acceso, Limitación, Rectificación, Portabilidade, Supresión, Procesamento automatizado ou Oposición na sede electrónica da axencia estatal de investigación, no exercicio dos dereitos de protección de datos persoais.

Exercicio dos dereitos de protección de datos de carácter persoal

Tamén pode poñerse en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos, onde pode consultar máis información sobre obrigacións e dereitos relacionados coa Protección de Datos Persoais.

Queixas e suxestións

Para recoller e procesar tanto as manifestacións de insatisfacción polos servizos prestados como as iniciativas para mellorar a súa calidade, pode presentar unha reclamación ou suxestión na Sede Electrónica da Axencia Estatal de Investigación.

Queixas e suxestións

Política de Cookies

A Axencia Estatal de Investigación utiliza un servizo de análise web que instala temporalmente cookies co único e exclusivo propósito de elaborar informes estatísticos. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica a unha persoa, senón unha combinación de ordenador-navegador-usuario, teñen unha validez temporal limitada e en ningún caso se usan para recompilar información persoal.

Para navegar polo portal e as sedes electrónicas da AEI, non é necesario permitir a instalación destas cookies. É posible deshabilitalos directamente no navegador. En cada navegador o funcionamento é diferente. Na axuda do navegador atoparás información relacionada co uso de cookies.

Podes obter máis información consultando en Política de Cookies