Medidas implementadas na AEI para promover a igualdade de xénero nas súas accións de financiamento

Hai algunhas situacións relacionadas con xénero ou problemas sociais que poden interromper temporalmente a carreira investigadora. Este documento indica as medidas implementadas nas accións de financiamento da Axencia Estatal de Investigación (AEI) para ter en conta estas situacións, tanto na consideración da data de obtención do título de doutor como requisito de elegibilidade, como (a partir de 2019) Período de cálculo do CVA para a avaliación dos méritos curriculares dos investigadores.