Mesures implementades en l'AEI per promoure la igualtat de gènere en les seves actuacions de finançament

Hi ha algunes situacions relacionades amb el gènere o amb temes socials que poden interrompre temporalment la carrera investigadora. En aquest document s'indiquen les mesures implementades en les actuacions de finançament de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) per tenir en compte aquestes situacions, tant en la consideració de la data d'obtenció de el grau de doctor com a requisit d'elegibilitat, com (a partir de 2019) en el període de còmput de l'CVA per a la valoració dels mèrits curriculars dels investigadors/es.