Nota informativa sobre avaliación da integración da análise de xénero na investigación (IAGI), nas convocatorias da Axencia Estatal de Investigación

O obxectivo desta nota informativa é presentar conceptos e consideracións, así como unha lista indicativa de preguntas relevantes e outros recursos, que poden facilitar a avaliación da adecuada integración da análise de xénero na investigación (IAGI) na avaliación das propostas presentadas. ás convocatorias de proxectos do Plan estatal de I+D+i xestionado pola Axencia Estatal de Investigación.