Nota informativa sobre avaliación da integración da Perspectiva de Xénero na Investigación, nas convocatorias da Axencia Estatal de Investigación

O obxectivo desta nota informativa é presentar conceptos e consideracións, así como unha relación indicativa de cuestións relevantes e outros recursos, que poidan facilitar a valoración da adecuada integración da Perspectiva de Xénero na Investigación na avaliación das propostas presentadas á convocatorias de proxectos do Plan Estatal de I+D+i xestionado pola Axencia Estatal de Investigación.