Nota informativa sobre avaluació de la Integració de l'Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI), a les convocatòries de l'Agència Estatal d'Investigació

L'objectiu d'aquesta nota informativa és presentar conceptes i consideracions, així com una llista orientativa de qüestions rellevants i altres recursos, que puguin facilitar la valoració sobre l'adequada Integració de l'Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI) en l'avaluació de les propostes presentades a les convocatòries de projectes de el Pla Estatal d'I+D+i que gestiona l'Agència Estatal d'Investigació.