Aplicacións de Interese

FACILITA
Servizo de Consulta de Procedementos e Notificacións.
JUSTIFICACIÓN
Xustificación Telemática da Axudas (Manuais e Aplicación Web).
RUS
Rexistro Unificado de Solicitantes.
SISEN
Administración de Entidades (Manual de Repr. Legal e Aplicación Web).
FIRMA
Rexistro de Solicitudes.
COMPRUEBA: Seguimento Científico-Técnico
Aplicación para realizar o seguimento científico-técnico e liberación do pagamento de axudas e subvencións.
EVALUA
A aplicación de avaliación do proxecto EVALUA abrangue o proceso completo de avaliación científica.
SUVIDI
Aplicación para realizar o proceso de avaliación do proxecto.
CAUIDI
Servizo de asistencia ao beneficiario das axudas de investigación asociadas a incidencias informáticas coas aplicacións.