Aplicacions d'Interès

FACILITA
Servei de Consulta d'Expedients i Notificacions.
JUSTIFICACIÓN
Justificació Telemàtica d'Ajudes (Manuals i Aplicació Web).
RUS
Registre Unificat de Sol·licitants.
SISEN
Administració d'Entitats (Manual d'Repr. Legal i Aplicació Web).
FIRMA
Registre de Sol·licituds.
COMPRUEBA: Seguiment Cientificotècnic
Aplicació per fer el seguiment cientificotècnic i alliberament del pagament de les ajudes i subvencions.
EVALUA
L'aplicació d'avaluació de projectes EVALUA cobreix el procés complet d'avaluació científica.
SUVIDI
Aplicació per fer el procés d'avaluació de projectes.
CAUIDI
Servei d'assistència al beneficiari d'ajuts de recerca associat a incidències informàtiques amb les aplicacions.