OEP 2019-2020 - Proceso selectivo para o ingreso na Escala de Técnicos Especializados de OPIS Promoción Interna

  • BOE-A-2022-3234 PI TE (pdf 681.76 KB)
  • Resolución do 23 de febreiro da Subsecretaría (pdf 732.21 KB), pola que se aproba a listaxe provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de inicio da primeira fase da oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na Escala de Técnicos Especializados da Investigación Pública. Órganos, convocados por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
  • Listaxe Provisional de Admitidos por OPI (pdf 822.11 KB)
  • Resolución do 22 de abril de 2022 (pdf 253.93 KB), da Subsecretaría, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, por promoción interna, na Escala de Técnicos Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
  • Resolución do 10 de xuño de 2022 (pdf 778.2 KB) pola que se aproban as listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
  • Listaxes definitivas de Técnicos Especializados admitidos (pdf 738.4 KB) por Promoción Interna 19-20.