OEP 2019-2020 - Procés selectiu per a ingrés a l'Escala de Tècnics Especialitzats d'OPIS Promoció Interna

  • BOE-A-2022-3234 PI TE (pdf 681.76 KB)
  • Resolució de 23 de febrer de la Sotssecretaria (pdf 732.21 KB), per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de començament de la primera fase de l'oposició del procés selectiu per a ingrés, pel sistema de promoció interna, a l'Escala de Tècnics Especialitzats de els Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Llista Provisional d'Admesos per OPI (pdf 822.11 KB)
  • Resolució de 22 d'abril de 2022 (pdf 253.93 KB), Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d'oposició del procés selectiu per a ingrés, per promoció interna, a l'Escala de Tècnics Especialitzats dels Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Resolució de 10 de juny de 2022 (pdf 778.2 KB) per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema de promoció interna, a l'Escala de Tècnics Especialitzats dels Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Llistes definitives d'admesos de Tècnics Especialitzats (pdf 738.4 KB) per Promoció Interna 19-20.