Bolsas de Traballo AEI

 • Resolución da Subsecretaría de Ciencia, Innovación e Universidades (pdf 506.44 KB) pola que se aproban as listaxes definitivas de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 7 de novembro de 2018.
 • Resolución do 30 de xaneiro de 2019, (pdf 461.961 KB) da Subsecretaría, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, en a Escala de Técnicos Superiores Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 7 de novembro de 2018 (BOE do 8 de febreiro de 2019).
 • Listaxe provisional de admitidos/as (pdf 900.598 KB)
 • Resolución do 7 de novembro de 2018 (pdf 4.682 MB)
 • BOE-A-2022-3235 PI TSE (pdf 698.06 KB)
 • ANEXO V_TSE_PI_Modificado (doc 17.99 KB)
 • Resolución do 23 de febreiro da Subsecretaría (pdf 794.93 KB), pola que se aproba a listaxe provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de inicio da primeira fase da oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na Escala de Técnicos Superiores Especializados da Investigación Pública. Órganos, convocados por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
 • Listaxe Provisional de Admitidos por OPI (pdf 753.93 KB)
 • Resolución do 22 de abril de 2022 (270,84 KB), da Subsecretaría, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, por promoción interna, na Escala de Técnicos Superiores Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
 • BOE-A-2022-3234 PI TE (pdf 681.76 KB)
 • Resolución do 23 de febreiro da Subsecretaría (pdf 732.21 KB), pola que se aproba a listaxe provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de inicio da primeira fase da oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na Escala de Técnicos Especializados da Investigación Pública. Órganos, convocados por Resolución do 23 de febreiro de 2022.
 • Listaxe Provisional de Admitidos por OPI (pdf 822.11 KB)
 • Resolución do 22 de abril de 2022 (253,93 KB), da Subsecretaría, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, por promoción interna, na Escala de Técnicos Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 23 de febreiro de 2022.