Informes finals de resultats de convocatòries d'ajuts

L'Agència Estatal de Recerca ha posat en marxa un pla per elaborar informes amb anàlisi de resultats de les convocatòries més rellevants. Pretenem fer arribar a tota la societat, i especialment a la comunitat científica, els trets principals d'aquestes convocatòries:

  • Oferta: particularitats de la convocatòria i quantia
  • Demanda: sol·licituds presentades.
  • Èxit: tant a les sol·licituds com als fons sol·licitats.
  • Beneficiaris: classificats per tipus.
  • Persones implicades: desagregació per sexe, edat o procedència.

Aquestes anàlisis ens permeten millorar les nostres actuacions, cosa que sens dubte redundarà en les futures convocatòries.