Pla de Comunicació i Transparència de l'AEI

El Reial Decret 1067/2015, de 27 de novembre, va crear l'Agència Estatal d'Investigació i aprovar el seu Estatut. L'Estatut de l'Agència estableix que per al compliment del seu objecte i fins, l'Agència realitzarà: "la comunicació i difusió dels resultats de les avaluacions realitzades, dels resultats de les seves activitats, i dels resultats de la recerca finançada per la Agència". De la mateixa manera, el Pla d'Acció Anual 2017 aprovat pel Consell Rector de l'Agència Estatal d'Investigació, recull entre els seus eixos d'actuació l'elaboració d'el Pla de Transparència, en les seves activitats administratives i compliment de les obligacions de bon govern.

Aquest document pretén ser un full de ruta que permeti abordar aquests objectius, a través de la implementació d'eines de comunicació dinàmiques i l'adopció de mesures per a garantir la màxima transparència en l'exercici de les seves funcions.