Contratació

Subscrivim contractes administratius i encàrrecs a mitjans propis de l'Administració General de l'Estat per millorar servei el que donem als investigadors. Publiquem les nostres licitacions i encàrrecs al Perfil del Contractant de l'Agència Estatal de Recerca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Pots accedir a aquest perfil al següent enllaç:

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Si vols accedir a les licitacions de l'Agència Estatal de Recerca, pots prémer la pestanya de licitacions dins el perfil del contractant.

Año de publicación del contrato
Título del contrato