OEP 2020-2022 - Procés selectiu per a ingrés a l'Escala de Tècnics Especialitzats d'OPIS. Accés Lliure

ELECCIÓ DE DESTINACIÓ PER PART DE LES PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU PER A INGRÉS A L'ESCALA DE TÈCNICS ESPECIALITZATS, CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 21 DE FEBRER DE 2023, EN LES ESPECIALITATS COMTES.

El termini per a lelecció de destinació sobrirà el dia següent a la publicació i es tancarà passats 10 dies hàbils.