OEP 2020-2022 - OPIS Teknikari Espezializatuen Eskalan sartzeko hautazko prozesua. Doako sarbidea

2023KO OTSAILAREN 21EKO EBAZPENAREN BIDEZ, HAINBAT OPIS DITUEN ESPEZIALITATETAN, 2023KO OTSAILAREN 21EKO EBAZPENEZ, TEKNIKARI ESPEZIALIZATUEN ESKALA SARTZEKO HAUTATZAILEAK GAINDITU DUTEN HELMUGA AUKERATZEA.

Helmuga aukeratzeko epea argitaratu eta hurrengo egunean irekiko da eta 10 laneguneko epean itxiko da.