OEP 2019-2020 - Procés selectiu per a ingrés a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats d'OPIS Promoció Interna

  • BOE-A-2022-3235 PI TSE (pdf 698.06 KB)
  • ANEXO V_TSE_PI_Modificado (doc 17.99 KB)
  • Resolució de 23 de febrer de la Sotssecretaria (pdf 794.93 KB), per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de començament de la primera fase de l'oposició del procés selectiu per a ingrés, pel sistema de promoció interna, a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats de els Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Llista Provisional d'Admesos per OPI (pdf 753.93 KB)
  • Resolució de 22 d'abril de 2022 (pdf 270.84 KB), Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d'oposició del procés selectiu per a ingrés, per promoció interna, a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats dels Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Resolució de 10 de juny de 2022 (pdf 757.7 KB) per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema de promoció interna, a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats dels Organismes Públics de Recerca, convocat per Resolució de 23 de febrer de 2022.
  • Llistes definitives admesos Tècnics Superiors Especialitzats (pdf 753.6 KB) per Promoció Interna 19-20.