Koordinazio, Ebaluazio eta Jarraipen Zientifiko eta Teknikoa Dibisioa

Dibisio Burua: Lourdes Armesto López.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: dces@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Koordinazio Zientifiko eta Teknikoa, Ebaluazioa eta Jarraipena Dibisioko buruak ditu eginkizun nagusiak:

 • Menpeko azpisailak koordinatzea ebaluazioari eta jarraipenari dagokionez.
 • Laguntza zientifiko eta teknologikoen hautaketa eta izendapen prozesuak koordinatzea (AEIra denbora jakin batez esleituta daudenak zientzia eta teknika arloko aholkularitza eta laguntza zereginak egiteko Zientziari buruzko 14/2011 Legearen 19. artikuluaren arabera, Teknologia eta Berrikuntza).
 • Urteko ekintza plana prestatzea koordinatu eta AEIren urteko jarduera txostena prestatu.
 • Parte hartu laguntza modalitateen eta haien aurrekontuaren definizioan, SEIDIk onartuko duen urteko ekintza programan sartzeko.
 • Deialdi bakoitzari esleitutako aurrekontuaren plangintza, banaketa eta kontrola Ekonomia eta Administrazioko Programazio eta Kudeaketa Dibisioarekin koordinatzea.
 • AEIren ekintzak Industria Garapen Teknologikorako Zentroarekin (CDTI) eta Espainian eta nazioartean dauden gainerako finantzaketa agenteekin koordinatzea, bere eskumenen esparruan.
 • AEIren emaitzak eta jarduerak gizartera zabaltzea sustatu.

Koordinazio eta Ebaluazio Adarra (SCE), desagertutako Ebaluazio eta Prospektiba Agentzia Nazionala (ANEP), ex ante ebaluazio prozedurak antolatzeaz eta arauen, printzipioen eta arauen aplikazioaz arduratzen da. AEI-k kudeatzen dituen deialdietan eta ekintzetan jasotako irizpideak, eskaera hautatzeko prozesuaren gardentasuna, objektibotasuna eta inpartzialtasuna bermatuz, berdinen eta/edo epaimahaiaren berrikuspenaren bidez.

Azpisekzio Burua: Julio Bravo de Pedro.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: seval@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

 • Ebaluazio zientifiko-teknikoa egiteko protokoloak, metodologiak eta prozedurak prestatzea, gaiari buruzko estatuko eta nazioarteko estandarren arabera.
 • Aurkeztutako laguntza eskaeren ex ante ebaluazio prozesuak antolatu, koordinatu eta kudeatzea, bai AEIkoak, bai arloan laguntza deialdiak edo bestelako ekimenak egiten dituzten beste erakunde publiko zein pribatuetakoak. I+G+B sustapenarena.
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sistema publikoaren gaitasuna hobetu.
 • I+G+B baliabideak esleitzeko erabakietan laguntzea bikaintasun eta kalitate zientifiko-tekniko irizpideetan oinarrituta hartzen dira.
 • Ikerketa proposamenen ebaluazio zientifiko-teknikoa egitea, nazioko eta nazioarteko programa eta proiektuetan parte hartzeko, baita haien emaitzen jarraipena egiteko ere. Halaber, AEIko Zuzendaritzak zenbat proposamen zientifiko-tekniko agintzen dizkion ebaluazioa kudeatuko du.

Ebaluazio zientifiko-teknikoa egitekoak garatzerakoan, azpisail honek AEIri esleitutako laguntzaile zientifiko eta teknologikoen laguntza du gutxi gorabehera hiru urteko epean, Zientzia Legearen 19. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Banku batekin. mantentzeaz arduratzen den AEIko (BECA) aditu kolaboratzaileena. Era berean, nazioko eta nazioarteko aditu berrien bilaketa, gonbidapena eta inkorporazioa egiten.

Halaber, lotutako beste zeregin batzuez arduratzen da, hala nola unitateari esleitutako lankide zientifiko eta teknologikoen hautagaitzak antolatzea, ezarritako protokoloaren arabera. Panelen eta batzorde teknikoen eta ebaluazioen batzordeak antolatu eta kudeatzea, bileretako beharrei erantzuteko (gelak, ordenagailuak, proiekzio pistolak, minutuak sortzea ordenagailuko aplikazioetan, etab.) Eta komisarioen (bidaiak eta ostatua), prestaketa dei bakoitzaren ebaluazioaren kostuaren txosten ekonomikoa eta herritarrei komunikazio bide desberdinen bidez emandako informazioa.

AEItik I+G+B ebaluazioa eskatzen duten erakundeak

 • Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa, beste ministerio batzuk, autonomia erkidegoak, unibertsitate publiko eta pribatuak, Ikerketa Erakunde Publikoak (OPIS), Fundazio publiko eta pribatuak, Nazioarteko Erakundeak.

SCEk egindako ebaluazio jarduerak

I+G+B-rekin lotutako jardueretarako 25.000 eskaera inguru ebaluatzen dira urtero, eta horietatik %80 gutxi gorabehera Ministerio honen ekintzekin bat datoz eta gainerakoa beste ministerio sail batzuekin, EAE, OPIS, Unibertsitateekin, Fundazioekin, etab.

2016an egindako ebaluazio jarduerak.
  MINECO/AGE CCAA Unib. Fundaz. Beste batzuk Guztira
Proiektuak 9.482 606 537 496 49 11.170
Bekak eta Kontratuak 9.309 11 752 77 9 10.158
Azpiegiturak 902 6 46     954
Mugikortasuna 773     4 18 795
Beste batzuk 47   31 74 9 161
Guztira 20.513 623 1.366 651 85 23.238

Gaikako Programa Zientifiko-Teknikoak Azpisaila da AEIk emandako laguntzak kudeatzeaz eta horien jarraipen zientifiko-teknikoa egitea dagokien estatu planetan zehaztutako gaikako orientazioa duten arlo zientifiko-teknikoetan. komunitate zientifikoaren beharrak eta herrialdeko erronka sozial eta ekonomiko nagusiak.

Azpisekzio Burua: Mª Ángeles Ferre González.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: stem@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Zehazki, dagozkion arlo zientifiko-teknikoetan betetzen ditu funtzio nagusiak:

 • AEIri egozten zaizkion estatu planetako programei dagozkien laguntzen deialdien edukia, modalitateak eta eskakizunak zehaztea baliabideak esleitzeko sistema gisa ezarritako tresna juridikoen bidez.
 • Lankidetzan ex ante ebaluazioaren antolakuntzan (Koordinazio eta Ebaluazio Azpisailarekin koordinatuta), epaimahai batean ebaluazio zientifikoa eta teknikoa eskatzen duten deialdietan.
 • Emandako diru-laguntzen jarraipen zientifiko-teknikoa egitea.
 • Kudeatu emandako laguntzak: onuradunei arreta emango die emakidaren ebazpena aldatzeko eskaerak, lagapenak eta laguntzaren jabetza aldaketak, etab.
 • Bere kargurako laguntza deialdien ex post ebaluazioa egin, tresna desberdinen egokitasuna ebaluatuz, helburu nagusia AEIren ekintzak handiagoak direnetara egokitzea da. sistemaren kostu-onura.
 • Estatuko eta nazioarteko adituen lan taldeetan parte hartzea, beren eskumeneko gai bakoitzean.
 • Lankidetza ekimenak sustatu lankidetza hitzarmenen eta nazioarteko zein nazioarteko erakundeekin egindako beste hitzarmen batzuen bidez. Hitzarmen hauek betetzeko egindako ekintzen jarraipen zientifikoa eta teknikoa egitea.

Bere funtzioak garatzerakoan, azpisail honek AEIri esleitutako laguntzaile zientifiko eta teknologikoen laguntza du gutxi gorabehera hiru urteko epean, Zientzia Legearen 19. artikuluaren arabera.

Zeharkako Programa Zientifiko-Teknikoen, Indartzen eta Bikaintasunaren Azpisailak AEIk emandako diru-laguntzak kudeatzeaz eta horien jarraipen zientifiko-teknikoa egiteaz arduratzen da, ezaugarri zientifiko-teknikoak dituzten ezaugarri zientifiko-teknikoetan. Gaikako orientazio definitua eta Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema indartu eta eraldatzera bideratuta daude, bikaintasuna, gaitasun zientifiko-teknikoen sorrera eta sistemaren nazioartekotzea sustatuz.

Azpisekzio Burua: Joaquín Ángel Serrano Agejas.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: stran@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Zehazki, honako funtzio nagusiak betetzen ditu dagozkien ekintza-eremuetan:

 • Baliabideak esleitzeko sistema gisa ezarritako tresna juridikoen bidez AEIri egozten zaizkion estatu planetako programei dagozkien laguntzen deialdien edukia, modalitateak eta eskakizunak zehaztea.
 • Lankidetzan ex ante ebaluazioaren antolakuntzan (Koordinazio eta Ebaluazio Azpisailarekin koordinatuta), epaimahai batean ebaluazio zientifikoa eta teknikoa eskatzen duten deialdietan.
 • Emandako diru-laguntzen jarraipen zientifiko-teknikoa egitea.
 • Kudeatu emandako laguntzak: onuradunei arreta emango die emakidaren ebazpena aldatzeko eskaerak, lagapenak eta laguntzaren jabetza aldaketak, etab.
 • Egin zure kargura laguntza deien ex post ebaluazioa. Tresna desberdinen egokitasuna ebaluatuko da, helburu nagusia AEIren ekintzak sistemarentzako kostu-onura handiagoa suposatzen dutenetara egokitzea da.
 • Estatuko eta nazioarteko adituen lan taldeetan parte hartzea, beren eskumeneko gai bakoitzean.
 • Lankidetza ekimenak sustatu lankidetza hitzarmenen eta nazioarteko zein nazioarteko erakundeekin egindako beste hitzarmen batzuen bidez. Hitzarmen hauek betetzeko egindako ekintzen jarraipen zientifikoa eta teknikoa egitea.
 • AEIren izenean parte hartu Nazioarteko Programazio Bateratuko ekimenetan.