Ikerketa proiektuetarako aldebiko espainiar-alemaniar deialdia

English version at:

Gaztelaniazko parte-hartzaileentzako AEI gida ingelesez

1. Deskribapen orokorra

Estatuko Ikerketa Agentziak eta Deutsche Forschungsgemeinschaft-ek (DFG, Alemaniako Ikerketa Fundazioa) Ulermen Memorandum bat sinatu zuten 2021eko irailaren 15ean, non ikerketa zientifiko eta teknologikoko arlo guztietan alemaniar eta espainiar lankidetza sustatzeko nahia adierazi zuten. Desio horretatik abiatuta eta WEAVE lankidetza-ereduan inspiratuta, bi agentziek elkarlanerako lehen deialdi hau argitaratzen dute, non DFGk "agentzia nagusi" gisa jardungo duen.

Deialdi honek Espainiako eta Alemaniako taldeek parte hartzen duten ikerketa-proiektuak hautatzea du helburu. DFGk Alemaniako taldeak finantzatuko ditu eta AEIk Espainiako entitate onuradunak finantzatuko ditu 2024ko bigarren seihilekoan aurreikusitako “Nazioarteko Lankidetza Proiektuei” (PCI) dagozkien laguntzak zuzenean emateko prozeduraren bidez.

Laguntza hauen onuradun eta ikertzaile nagusi espainiarrek PCIa bete beharko dute eskakizun orokorrak. Laburbilduz:

  • Irabazi-asmorik gabeko ikerketa-erakundeek, hala nola, unibertsitateak, ikerketa-erakunde publikoak, zentro teknologikoak eta Espainian I+G+B jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko beste erakunde pribatu batzuk onuragarriak izan daitezke.. 
  • Ikertzaile nagusiek esperientzia erakutsi behar dute AEI edo finantzatutako beste proiektu batzuetan, hala nola ERC Grants, H2020 proiektuetan eta Horizon Europe.

2. Aurkezpen eta ebaluazio prozedura

Proiektuen proposamenak ingelesez idatziko dira eta Espainiako eta Alemaniako ikerketa taldeen artean batera. Proiektu-proposamena Alemaniako taldeak aurkeztuko dio DFGri bere ereduen (memoria bateratuaCVs, etc.), tresnen eta estandarren arabera. 

Espainiako taldeko IPk proposamenaren kopia bidaliko du, ekintzaren aurrekontua barne (Espainiako taldearen aurrekontuari dagokion Excel taula) eta Espainiako ikertzaile nagusiaren erantzukizunpeko adierazpena (IP arduradunaren aitorpena) honako hauei: bilat@aei.gob.es

AEIrekin komunikazioan eta lankidetzan, DFGk bere prozeduren arabera izapidetu eta ebaluatuko ditu proposamenak. 

3. Arlo tematikoak

Lehen deialdi honek 3 arlo tematiko baino ez ditu landuko.

Gaia AEI Arloa/Azpi-eremua DFG Review Board
Matematika Arloa 9. MTM 312
Psikologia Arloa 8. PSI 110
Atmosferaren zientzia, ozeanografia eta klimaren ikerketa CYA eta MAR azpieremuak 16. CTM 313

Eremu horietan sartzen ez diren proposamenak baztertuta geratuko dira.

4. Aurkezteko epeak

DFG estekan zabalik 2023ko urriaren 25era arte.

5. AEIren azalpen-agiriak gaztelaniaz eta ingelesez, deialdiari dagozkionak

6. Deialdi hau argitaratuko duen DFGren webgunerako esteka

Esteka: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_23_66/

7. Kontaktuak

AEIn: e-mail: bilat@aei.gob.es

DFGn: e-mail: maria.borre@dfg.de