AEIren Urteko Ekintza Plana

Urteko Ekintza Plana Agentziaren plangintza tresna da, bere helburuak lortzeko dagokion urtean egin beharreko jarduerak biltzen dituena. Ekintza-ardatzetako sei ardatzen inguruan egituratuta dago: Agentziaren bateratze eta egiturazko garapena, finantzaketa tresnen kudeaketa, ebaluazio zientifiko-teknikoa, diru-laguntzen jarraipena, hitzarmenen kudeaketa eta komunikazioa, hedapena eta ordezkaritza foroetan I+G. Ardatz horien bidez, aurreikusitako ekintza guztiak deskribatzen dira. Betetze-maila kuantifikatzeko, lan-kargaren kalkulua, benetako kargaren adierazlea eta unean-unean proposatutako amaierako helburua sartzen dira jarduera bakoitzerako. Bere erregulazioa zerbitzu publikoak hobetzeko Estatuko Agentziei buruzko uztailaren 18ko 28/2006 Legearen 15. artikuluan eta Ikerketa Estatuko Agentziaren Estatutuaren 23. artikuluan zehazten da. Urteko Ekintza Planak Agentziako Gobernu Kontseiluak urtarrilean onartzen ditu.