Programazio eta Kudeaketa Ekonomiko eta Administratiboa Dibisioa

Dibisio Burua: Teresa del Barrio Juanes

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: dpro@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Programazio eta Kudeaketa Ekonomiko eta Administratiboaren Dibisio Buruak funtzio nagusiak ditu:

 • Menpeko azpisailak koordinatu.
 • Kontrolatu estatu laguntzei buruzko araudiaren aplikazioa, SEIDIrekin koordinatuta.
 • Planifikatu eta koordinatu SEIDIk onartutako urteko ekintza-programan aurreikusitako deien egutegia gauzatzea.
 • Koordinazio, Ebaluazio eta Jarraipen Zientifiko eta Tekniko Dibisioarekin koordinatzea deialdi bakoitzari esleitutako aurrekontuaren plangintza, banaketa eta kontrola.

Azpisekzio Burua: Eusebio García Pascual.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: seco@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Kudeaketa Ekonomikoko Adarrari, Idazkaritza Nagusiarekin koordinatuta, honako funtzio nagusiak agintzen zaizkio:

 • Planifikazio eta finantza kudeaketa eta AEIren ekintzetatik eratorritako ordainketak kudeatzea eta gauzatzea.
 • Estatuko eta nazioarteko beste erakunde batzuekin sinatutako lankidetza hitzarmenetatik eta hitzarmenetatik eratorritako AEI ekintzen kudeaketa.

Laguntzen Jarraipen eta Justifikazio Azpisailak finantzatutako ekintzen eta AEIk emandako laguntzen kontrola eta jarraipen ekonomiko-finantzarioa ditu bere eginkizunak, zeinaren jarraipen ekonomikoa aipatutako Azpisailari dagokiola.

Azpisekzio Burua: Carmen Mena Valverde.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: sjus@aei.gob.es

Emails: entitate onuradunaren kudeaketa ekonomikoko departamentutik zuzentzen den justifikazio ekonomikoaren kontsulta-inprimakia Kontsultak Justifikazio Ekonomikoa.

 • Deialdien laguntzen justifikazio ekonomikoari buruzko kontsultak (FEDERekin batera finantzatutako I+G eta IKT Proiektuetarako deialdiak barne):
  • PID - I+G proiektuen modalitateak «Ikerkuntza erronkak», «Bikaintasuna» eta «Ezagutza sortzea»
  • PDC - «Kontzeptu froga» egiteko I+G+B Proiektuak
  • PLE - I+G+B proiektuak «lerro estrategikoetan»
  • TED - Trantsizio ekologiko eta digitalera zuzendutako proiektu estrategikoak
  • RTC/CPP - I+G+B proiektuak «Lankidetza erronkak» eta «Elkarlan publiko-pribatua»
  • EXP - "Arakatu Zientzia" eta "Arakatu Teknologia" proiektuak
  • PCI - I+G+B Proiektuak «Nazioarteko Programazio Bateratua»
  • ERC/EUR - «Europa bikaintasuna» sustatzeko ekintzak
  • EUIN/EIN - «Europa Ikerketa» sustatzeko ekintzak
  • ECT - Europako Zentro Teknologikoak
  • GPE - Europako proiektuen kudeaketa
  • RED - Ikerketa/Bikaintasun-sareak
  • PTR - Teknologia eta Berrikuntza Plataformetarako Laguntza
  • CEX - “Severo Ochoa” Bikaintasun Zentroak eta “María de Maeztu” Bikaintasun Unitateak
 • Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako Giza Baliabideetarako laguntzen justifikazio ekonomikoari buruzko kontsultak:
  • JdC - Azpiprograma Juan de la Cierva-inkorporazioa
  • FJC - Juan de la Cierva-prestakuntza kontratuetarako laguntza
  • PTA - Laguntza Teknikoko Langileen Azpiprograma
  • PTQ - Torres Quevedo azpiprograma
  • DI - Enpresetan ikertzaileak prestatzeko kontratuetarako laguntzak (Industri Doktoregoak)
  • IED - Medikuen txertatze egonkorra sustatzeko laguntzak
  • EMP - ETEetan I+G+B jarduerak burutzeko teknologoak kontratatzeko laguntzak (EMPLEA)
  • BES - I+G zentroetan egonaldi laburretarako doktorego aurreko mugikortasunerako laguntzak
  • FPI - Praktiketako ikertzaileen prestakuntzarako laguntzak (2013ra arte deialdiak)
  • RYC - Ramón y Cajal Azpiprograma (2014ra arte deialdiak)

Emails FEDERekin batera finantzatutako proiektuetan eremuko egiaztapenei buruzko kontsultak eta FEDER proiektuetan %5eko dokumentazio eskakizuna:

 • visitas.feder@aei.gob.es. I+G eta ekipamendu proiektuetan tokian tokiko egiaztapenei buruzko kontsultak
 • visitas.rtc@aei.gob.es. FEDERrekin batera finantzatutako lankidetza-proiektu publiko-pribatuetan in situ egiaztapenei buruzko kontsultak
 • cincoporciento.feder@aei.gob.es. FEDERrekin batera finantzatutako I+G proiektuetan %5eko dokumentazio eskakizunaren prozedurari buruzko kontsultak

Funtzio nagusiak:

Zehazki, adar honek zeregin nagusi hauek egiten ditu:

 • AEIk finantzatutako ekintzen ekonomia- eta finantza-kontrola eta jarraipena egitea, zeinaren jarraipen ekonomikoa aipatutako Azpisailari dagokiola: justifikazioak jasotzea eta egiaztatzea. laguntzen onuradun diren entitateek aurkeztuta. Zuzentzeko eskakizunen berri ematea eta aurkeztutako alegazioen azterketa.
 • Prozesatu itzultzeko prozedurak egoki denean, aurkeztutako justifikazioak egiaztatzearen ondorioz.
 • Emandako esku-hartzeari itzulketa-ebazpenaren, ordainketa-gutunen igorpenaren eta 069 ereduen eskaeraren eta emandako kredituen amortizazio-taulen eguneratzearen ondorioz hala badagokio.
 • Eremuko egiaztapenetarako urteko planak prestatzea, bisitak egitea eta behin-behineko eta azken txostenak sortzea.
 • Kontrol-organoen auditorei arreta ematea: dokumentazioa bildu, berrikusi, aurkeztea, alegazioak koordinatzea eta prestatzea eta, hala badagokio, ekintza-planak prestatzea eta gauzatzea dakar.
 • Laguntzak egiaztatzeko prozeduretan emandako ebazpenen aurka aurkeztutako errekurtsoei buruzko txostenak igorri.
 • Berrezartze-errekurtsoen ebazpenen eta administrazioarekiko auzien ebazpenen exekuzioaren jarraipena.
 • Ekonomia eta Ogasun Ordezkaritzek eta AEATek itzulketa-espedienteei, kuotak itzultzeari eta Betearazpen-prozedurari buruz eskatutako txostenak prestatzea.

Europako Funtsen Laguntzak Kudeatzeko Bulegoari honako hau agintzen zaio:

 • Europako fondoekin batera finantzatutako AEI ekintzen planifikazioa, koordinazioa, kudeaketa eta jarraipena.
 • Eskualde Garapenerako Europako Funtsari (EGEF) eta Europako Gizarte Funtsari (FSE) egindako ziurtagiriak AEIak kudeatutako eragiketei lotutako gastuen inguruan.

Azpisekzio Burua: José María Ocón y Alcoceba.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: safe@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Zehazki, azpisail honek zeregin nagusi hauek betetzen ditu:

 • AEIri esleitutako Egiturazko Funts Komunitarioak planifikatu, koordinatu eta kudeatu.
 • EGEF eta FSErekin batera finantzatutako deien jarraipen ekonomiko eta finantzarioa burutzea (*):
 • Kudeatu FEDER eta ESF ziurtagiriak Komunitate Funtsen Zuzendaritza Nagusiak eta FSEko Administrazio Unitateak (UAFSE) gaitutako aplikazio telematikoen bidez.
 • Iruzurrak kontrolatzeko neurriak ezartzea ( ex ante eta ex post ebaluazioa).
 • Estatu laguntzak AEIren esparruan koordinatzea, SEIDIrekin batera.
 • Zatiketa honen ardura diren prozeduretan emandako erabakien aurka aurkeztutako errekurtsoen txostenak ematea.

(*) Gainerako deialdien jarraipen ekonomikoa eta finantzarioa Laguntzen Jarraipenaren eta Justifikazioaren Azpisailari dagokio.

Administrazio Plangintza eta Kudeaketa Azpisailari laguntza emateko administrazio prozeduren kudeaketa operatiboa agintzen zaio, izan ere, emandako prozedura horien organo instruktorea da.

Azpisekzio Burua: Israel Marqués Martín.

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis.

Email: sol@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

Zehazki, azpisail honek zeregin nagusi hauek betetzen ditu:

 • Laguntzarako deialdiak prestatu, onartu eta argitaratzea koordinatu.
 • Eskatzaileei eta onuradun izan daitezkeenei bertaratu eta aholkatu eskaera aurkezteko eta izapidetzeko fasean.
 • Eskabideen berrikuspen administratiboa eta akatsak zuzentzea eta egokiak diren atzera botatzeko eta onartezinak diren ebazpenak bideratzea.
 • Bidali fitxategiak ebaluazio aplikazioetara, ebaluazio zientifiko-tekniko, ekonomiko eta finantzarioa egiteko.
 • Jarraipena egin ebaluazio txostenak eta finantzaketa proposamenaren zuzeneko harrera.
 • Deitu ebaluazio batzordea, eta horren txostena behin-behineko ebazpen proposamena onartzeko oinarria izango da.
 • Behin-behineko ebazpen proposamena formulatu eta jakinarazi eta entzunaldi prozesua ireki.
 • Alegazioak izapidetu eta, behar izanez gero, bidali ebaluazio sistemetara.
 • Eskatu deiak edo aplikatu beharreko araudiak eskatzen dituen beste adina txosten.
 • Behin betiko ebazpen proposamena formulatu eta jakinarazi eta bidali Kudeaketa Ekonomikoko Adarrari dagozkion finantza eta kontabilitate prozedurak.
 • Jakinarazi emakida ebazpena onuradunari.
 • Emakidaren ebazpenaren ondoren aurkezten diren lan-kontratuen harrera eta egiaztapena kudeatzea, deialdian eskatzen diren ekintzetan.
 • Deialdien ikerketa fase osoan eta aurkezten diren errekurtsoei buruzko txostenak eman arte, beste unitate batzuei txosten osagarriak eskatu ondoren, hala badagokio.

Gainera, azpisail hau Entitateen Sistema (SISEN) kudeatzeaz arduratzen da, bai erregistratutako entitateen eta bai haien legezko ordezkarien gehikuntzak, ezabaketak eta aldaketak tratatzeaz gain, indarrean dagoen sarrera gertatzen denean, kudeatu informazio eskaera AGE Prokuradorearen Erregistroari.