Ikastetxe Gazteentzako Laguntza

Ezagutza Sortzeko Proiektuen deialdia da AEIren I+G proiektuak finantzatzeko tresna nagusia. Deialdi honen ezaugarri nagusiak hauek dira:

Esteka: Ezagutza Sortzeko Proiektuen deialdiaren deskribapena

Ikus dezakezunez, proiektuak bi modalitatetakoak izan daitezke: orientatuak eta ez-orientatuak. Modalitate horiez gain, deialdi honetako proiektuak bi motatakoak izan daitezke proiektua gidatzen duen langileen ezaugarrien arabera (ikertzaile nagusia, PI): B motako proiektuak eta A motako proiektuak.

  • B motako proiektuak: Ikerketa-ibilbide finkatua duten PI batek edo bik zuzendutako proiektuak dira.
  • A motako proiektuak: IP batek edo bik zuzendutako proiektuak dira, ekarpen zientifiko-tekniko garrantzitsuak eta proposamen berritzaileak dituztenak, deialdi bakoitzean ezarritako orokorrez gain baldintza partikularrak bete behar dituztenak. Baldintza hauek azken urteotan bere doktorego tesia defendatu duen gazte bati zuzenduta daude, oro har hamar. Epe hori luzatu egin daiteke IP gisa jarduten duen pertsonaren egoeraren arabera. 

Laguntza hauetako bat eskatu aurretik, oso garrantzitsua da deialdian ezarritako baldintzak zehatz-mehatz aztertzea. Jarraian, eskakizun horien laburpen adierazgarria da A motako proiektuen IP gisa jarduten duen pertsonari dagokionez:

  • Aurretik I+G+B plan nazionalen deialdietako jarduketa-modalitate baliokideen ikerketa-proiektuetan urtebete baino gehiagotan PI izan ez izana.
  • Doktore titulua izatea. Doktore-titulua lortzeko datak deialdi bakoitzean zehaztutako daten artekoa izan behar du.
  • Erakunde eskatzailearekin harreman ofizial, estatutario, lan-harreman bat edo beste edozein lanbide-harreman bat izateko lotura-eskakizuna betetzea. Baldintza partikularrak ezartzen dira "Ramón y Cajal" programaren kontratua duten pertsonei eta sektore publikoko lehia-lehiaketa-lehiaketa-prozeduraren bat gainditu izanagatik izendatzea edo kontratatzea espero duten pertsonei sarbidea errazteko.
  • Deialdi bakoitzean zehazten den partaidetza- eta bateraezintasun-erregimena betetzea.
  • A motako proiektua bi PIrekin aurkezten denean, biek A motako proiektuetarako PI izateko baldintzak bete behar dituzte.
  • Proiektuak bakarka edo koordinatuta egin daitezke. Banakako proiektuak PI batek edo bik zuzentzen dituzte ikerketa talde batekin. Koordinatutako proiektuak bi azpiproiektu edo gehiagok osatzen dituzte, bakoitza PI batek edo bik eta ikerketa talde batek zuzenduta. Koordinatutako proiektuek helburu komunak eta helburu espezifikoak izan behar dituzte azpiproiektu bakoitzerako. Helburu guztiak betetzea beharrezkoa da proiektu koordinatuaren helburu globala lortzeko. Koordinazio proiektuak B motakoa izan behar du.

AEIk 2018ko proiektu deialdiari buruz egindako txostenak A motako proiektuen deialdi honen emaitzak erakusten ditu.

Esteka: 2018ko proiektu deialdiaren txostena.

AEIk ikertzaile eta teknikari gazteentzako kontratazio deialdi sorta bat dauka. Deialdi hauek ikerketaren arloan karrera garatzeko ibilbideak eraikitzea ahalbidetzen dute. Agentziaren kontratazio deialdiak jarraian azaltzen dira, xedearen arabera sailkatuta. Egiten den deskribapena adierazgarria da. Deialdi bakoitzaren xehetasunak berrikustea beharrezkoa da.

I+G+Bko teknikarien kontratuek hiru urteko iraupena dute. Lanbide edo unibertsitateko titulu batekin sar daiteke. Esteka honetan I+G+B teknikarientzako deialdia deskribatzen da:

Estekak:

Doktoreen prestakuntza

Doktorego aurreko kontratuek lau urteko iraupena dute. Masterrarekin sartzen da. AEIk medikuen prestakuntzarako bi bide paralelo ditu:

Juan de la Cierva Formación deialdia eskaera egin baino bi urte baino gutxiago lehenago doktore titulua lortu duten pertsonei zuzenduta dago. Deialdi honek bi urteko kontratua finantzatzen du. 2020ko deialdia 278 plazatarako zen. 2021ean 500 plaza deituko dira.

Estekak:

Doktorego ondoko ikertzaileak sartzea

Agentziak doktoreak sartzeko hiru bide finantzatzen ditu: horietako bi unibertsitate eta ikerketa zentroetara bideratzen dira. Hirugarrenak medikuak enpresetan sartzea du helburu.

Ikerketan hasten den gazteak bere ibilbidearen une bakoitzari ondoen egokitzen zaizkion AEI deialdiak hauta ditzake.

Pertsona batek teknikari gisa espezializazio bat jarraitzen duenean, normala da I+G+b Teknikari kontratu batekin enpresa edo zentro publiko batean karrera garatzeko beharrezko esperientzia eskuratzea. AEIko teknikarien kontratuak ikerketa tekniketan eta azken belaunaldiko ekipamenduan maneiatzen espezializatuta daude.

Enpresa batean ikertzaile-karrera garatzeko, bai industria-doktoregoak bai Torres Quevedo programak kontratu finko batean amaitzen dira. Torres Quevedorako beharrezko doktoretza AEIren doktoretza aurreko kontratu batekin, Unibertsitate Ministerioaren FPU kontratuarekin edo beste edozein doktorego programarekin egin daiteke.

Unibertsitate edo Ikerketa Zentroetan ikertzaile karrera egiteko, AEIren beken sekuentzia doktoretza aurreko kontratua, Juan de la Cierva Prestakuntza, Juan de la Cierva Incorporation eta Ramón y Cajal da. Horrez gain, 2021-2023 Ikerketa eta Berrikuntza Zientifiko eta Teknikorako Estatuko Planak Iraunkorraren moduko kontratu mugagabearen figura aurreikusten du. Praktikan, ikertzaile gisa egonkortzen den pertsona batek sarritan gozatu du AEI deialdiko kontratu horietako bat. Batzuetan bat baino gehiago gozatu du, eta oso gutxitan gozatu ditu denak sekuentzialki. Normalean, AEIren deialdiak atzerrian lan egiten duten aldiekin eta/edo Unibertsitate, Autonomia Erkidego edo Fundazioen Ministerioko deialdiekin bateratzen dira.