Iruzurraren aurkako Borroka

Unibertsitate, Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Erakunde Publikoko Estatu Idazkaritzak adierazi nahi du Europar Batasuneko edozein herritarrek Iruzurraren Aurkako Europako Bulegoari (OLAF) iruzurren aurkako diru-interesei eragiten dieten ustezko iruzurren berri eman diezaiokeela. EB, eta erakunde honekin harremanetan jar zaitezkeela Batasuneko hizkuntza ofizial guztietan.

OLAFen harremanetarako datuak bere webgunean aurki daitezke:

Horrez gain, Iruzurraren Aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionala (SNCA) MINHAFPren (Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioa) IGAEren (Estatuaren Esku-hartze Orokorra) menpeko erakundea da, finantza-interesak babesteko ekintzak koordinatzeaz arduratzen dena. iruzurraren aurkako Europar Batasuna OLAFekin elkarlanean.

Denon ardura da funts publikoen erabileran jokabide etikotik aldentzen den edozein praktika identifikatzea. Hori dela eta, arau-haustetzat (irregulartasuna) edo nahita iruzur-ekintzatzat jo daitekeen gertakari, zirkunstantzia edo edozein jokabide zalantzagarriren bat salatu nahi duenak, anonimoki egin dezake eta inongo gabe. izapideak, ahalik eta informazio zehatzena eta zehatzena emanez eta dokumentazioa emanez gero, honako mezu elektroniko hauen bidez:

fraude-feder-aei@aei.gob.es

fraude-fse-aei@aei.gob.es

Gertaerak objektiboki deskribatu behar dira, eta, ahal bada, egiazta daitekeen informazioa barne, hala nola: proiektuaren erreferentzia, zenbatekoak, datak, etab., gertakaria beste agintariei jakinarazi zaien adieraziz.

Datu pertsonalen tratamendua Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa beteko da.

Marko juridikoa

EBren Funtzionamenduari buruzko Ituna (TFUE). 310.6, 325 eta 317. artikuluek EBri eta estatu kideei eskatzen diete iruzurrei eta legez kanpoko edozein jardueraren aurka borrokatzeko. EB. Bestalde, ezartzen da finantza-kudeaketa egokiaren printzipioa aplikatuko dutela EBko aurrekontuaren exekuzioan estatu kideek Batzordearekin elkarlanean.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 966/2012 Finantza Erregelamendua, 2012ko urriaren 25ekoa, Batasunaren aurrekontu orokorrei aplikatzekoak diren finantza-arauak. 30, 33 eta 59.2 artikuluak.

1995eko abenduaren 18ko 2988/1995 Erregelamenduak (CE, Euratom) zk.k irregulartasuntzat zer den zehazten du eta aplikatu beharreko neurri eta zehapen administratiboei buruzko xedapen komunak eskaintzen ditu.

1996ko azaroaren 11ko 2185/1996 (EE, Euratom) Erregelamendua, Batzordeak estatu kideetan egiten dituen tokiko kontrol eta egiaztapenei buruzkoa da. Batzordearen eta estatu kideen arteko lankidetza eta koordinazioa aurreikusten du.

Europako Erkidegoen finantza-interesak babesteari buruzko Hitzarmenak, 1995eko uztailaren 26koa ("PIF Hitzarmena"), iruzurra eta irregulartasunaren definizioa eskaintzen du.

1303/2013 (EB) Erregelamenduak, 2013ko abenduaren 17koak, xedapen komunak ezartzen ditu 2014-2020 programazio-aldirako ESI Funtsetarako. 125. artikuluaren 4. paragrafoko c) idatz-zatiak argitzen du kudeaketa-agintariek iruzurraren aurkako neurri eraginkor eta proportzionalak ezartzeko duten betebeharra, identifikatutako arriskuak kontuan hartuta, iruzurra eta irregulartasunak eraginkortasunez prebenitzeko, detektatzeko eta zigortzeko beharrezko neurriak hartuz. EBko aurrekonturako kopuru irregularrak. 72. h) artikuluak ezartzen du kudeaketa- eta kontrol-sistemek (...) irregulartasunak prebenitzeko, antzemateko eta zuzentzeko behar dena eman behar dutela, iruzurra barne, eta bidegabe ordaindutako zenbatekoak gehi berandutze interesak berreskuratzeko.

Legeria nazionalak zehapen administratiboen aplikazioa arautzen du eta, halaber, ezar daitezkeen zigor prozedurak eta zehapenak ezartzen ditu. Kode penala. XIV. titulua, 306. artikulua, Europar Batasuneko aurrekontu orokorretako iruzurrari buruzkoa da.

Iruzurraren aurkako dokumentazioa