Laguntzaile Zientifikoak

Ikerketa Estatuko Agentziak (AEI), bere estatutuaren 28.6 artikuluaren arabera eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2001 Legearen 19. artikuluan xedatutakoaren arabera, aldi baterako esleitu ahal izango du, osorik edo zati bat -garaian, lankidetzan ari den langile zientifiko-teknikoa.

Jardueren, proiektuen, azpiegitura zientifikoen eta giza baliabideen ebaluazio zientifiko-teknikoa eta jarraipena egiten duten AEIko kolaboratzaileen gehiengoa AEIko hemeretzi Arlo Tematikoetako baten parte dira. Kolaboratzaile zientifiko eta teknologikoen (TC) horien funtzio nagusia AEIko programen eta deialdien kudeaketan, ebaluazioan eta gainbegiratzean aholku ematea eta lankidetzan aritzea da. Zehazki, finantzatu beharreko merezimenduak dituzten proiektu, ikerlari, azpiegitura eta bestelako baliabiderik onenak identifikatu. Era berean, laguntzaileak AEIren eta komunitate zientifikoaren arteko solaskideak izango dira beren arlo zientifiko-teknikoan.

Gainera, AEIko zuzendaritzak berariazko agindu zehatzak esleitu ahal izango dizkie kolaboratzaileei beren izenean parte hartzeko beren gaitasun zientifiko-teknikoarekin lotutako misioetan edo kanpoko bileretan, betiere interes gatazkarik ez badago.