OEP 2017-2018 - Procés selectiu per a ingrés a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats dels OPI Promoció Interna