Webinaris sobre les Convocatòries

L'Agència Estatal d'Investigació celebra periòdicament webinaris per tal de presentar i donar a conèixer els aspectes generals, les novetats i la informació rellevant i l'avaluació i el seguiment de les convocatòries d'ajuts a la I+D+i, així com la presentació del nou Pla d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023.

Els webinaris es convoquen mitjançant una nota informativa al lloc web dominio_actual.com i també a través de Twitter (@AgEInves).

Aquests webinaris estan tenint una gran acceptació, i posteriorment a la celebració dels mateixos es poden descarregar tant les presentacions en PDF com els vídeos que complementen les presentacions.

A fi de centralitzar tota aquesta informació i que resulti fàcilment accessible per als usuaris, a continuació, s'indiquen els webinaris celebrats, així com els enllaços a les notícies que inclouen les descàrregues indicades: