Convocatòries Internacionals

L'AEI participa en les següents convocatòries internacionals: 

 • JPI-HDHL. Iniciativa de Programació Conjunta sobre dieta i salut.
  Convocatòries assumides pel nou partenariat cofinançat ERA4Health del programa marc Horizonte Europa

 • European Research Area for Health Research Partnership (ERA4Health). ERA4Health se centra a abordar les malalties i reduir la càrrega de morbiditat abordant els desafiaments següents: la creixent demanda d'una millor qualitat de vida i una millor atenció dels pacients, la necessitat de transformar els sistemes públics de salut en altres de més efectius, eficients , equitatius, accessibles i resilients, i la necessitat d'enfortir la prevenció de malalties i la promoció de la salut.
  Periodicitat: Anual, obertura del quart trimestre de l'any.

 • Transforming Health and Care Systems (THCS). Partenariat cofinançat en el marc d'Horizonte Europa l'activitat principal del qual és finançar projectes de recerca i innovació a través de convocatòries competitives transnacionals sobre la transformació i millora dels sistemes de salut i atenció sanitària.
  Periodicitat: Anual. Convocatòries a l'últim trimestre de l'any.

 • JPI-AMR. Iniciativa de Programació Conjunta sobre resistència antimicrobiana.
  S'està conformant un partenariat cofinançat en el marc d'Horizonte Europa que començarà a funcionar el 2024.
  Periodicitat: En el futur partenariat es preveu publicar convocatòries competitives anuals a partir del 2024 o 2025.

 • NEURON. Investigació en neurociència. Instrument ERA-Net Cofund.

  Periodicitat: Anual, obertura al gener.

 • CRCNS. Programa sobre neurociència computacional en col·laboració amb els Estats Units d'Amèrica, a través de la NSF (National Science Foundation), els NIH (National Institutes of Health) i el DOE ( Department of Energy).

  Periodicitat: Anual, obertura a l'agost.

 • ICRAD. Investigació en salut animal. S'ha conformat un nou partenariat cofinançat en el marc d'Horizonte Europa que començarà a funcionar a finals del 2023.

  Periodicitat: El nou partenariat EUP AH&W preveu publicar convocatòries competitives anuals a partir del 2024.

 • Water Security for the Planet: Water4All

  L'associació Water4All – Water Security for the Planet – està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe (un programa de finançament clau per a la recerca i la innovació). La durada de l'Associació és de set anys a partir del 2022. Els objectius són abordar els reptes de l'aigua com a mitjà per fer front al canvi climàtic, ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i impulsar la competitivitat i el creixement de la UE.
  Periodicitat: Anual, convocatòria al setembre.

 • Sustainable Blue Economy Partnership: SBEP

  L'associació SBEP d'Economia Blava Sostenible representa un esforç sense precedents de 60 institucions associades de 25 països i la Comissió Europea per unir inversions en investigació i innovació i alinear programes nacionals a escala paneuropea. Com a associació cofinançada per Horizon Europe, la seva estratègia té en compte les agendes d'I+i de les conques marines (Mediterrani, Mar Negre, Bàltic i Mar del Nord) i l'Oceà Atlàntic i es basa en les lliçons apreses d'iniciatives anteriors.
  Periodicitat: Anual, convocatòria al febrer.

 • The European Biodiversity Partnership: Biodiversa+

  L'associació Biodiversa+ és l'Associació Europea de Biodiversitat.  Recolza la investigació excel·lent sobre la biodiversitat amb un impacte per a la societat i la política. Està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe com a part de l'Estratègia de Biodiversitat de la UE 2030, i contribuirà a l'ambició que “per al 2030, la naturalesa a Europa torni al camí de la recuperació, i que per al 2050 les persones visquin en harmonia amb la Natura”.
  Periodicitat: Anual, convocatòria al setembre.

 • Red Biodiversa. Biodiversidad.

  Periodicitat: Anual, obertura al setembre-octubre.
  Última convocatòria Biodivrestore. Restauració de sistemes aquàtics.

   
 • JPI-Water. Reptes del aigua en un món canviant.

  Periodicitat: Anual, obertura el darrer trimestre de l'any.
  Última convocatòria Aquatic Pollutants. Contaminants aquàtics emergents. Tancada.

   
 • JPI-Oceans. Oceans saludables.

  Periodicitat: Irregular.
  Última convocatòria Microplàstics. Aspectes ecològics dels microplàstics. Tancada.

 • PRIMA. Programa de col·laboració a l'àrea Mediterrània, incloent-hi països de fora de la Unió Europea.

  Periodicitat: Anual. Convocatòria al gener.

 • FLAG-ERA: ERA-Net de suport a les Flagships d'Horitzó 2020, Graphene i HBP.

  Periodicitat: Irregular. Última convocatòria 2023.

 • Driving Urban Transitions to a sustainable future Partnership (DUT). Convocatòries de projectes de recerca transnacionals en suport a les transicions urbanes necessàries per a un futur sostenible i una millora de la qualitat de vida, a través dels següents pilars temàtics:
  • Positive Energy Districts Pathway (PED),
  • 15-minutes City Pathway (15mC),
  • Circular Urban Economies Pathway (CUE).

  Periodicitat: Anual, obertura a setembre.

 • ENUTC. Urbanisme. Urban Transformation Capacities. Marc JPI Urban Europe.

  Periodicitat: Sense convocatòries actualment.

 • Clean Energy Transition Partnership (CETP). Convocatòries de projectes de recerca que cobreixen tot l'ecosistema energètic, des de tecnologies bàsiques fins al sistema elèctric global, incloent infraestructures i àrees urbanes i tenint en compte la participació de tots els actors per a la transició energètica, a través dels pilars temàtics següents:
  • Integrated Net-zero-emissions Energy System,
  • Zero emission Power Technologies,
  • Storage Technologies,
  • Renewable Fuels and CCU/CCS,
  • Efficient zero emission Heating and Cooling Solutions,
  • Integrated Regional Energy Systems,
  • Integrated Industrial Energy Systems,
  • Integration in the Built Environment.

  Periodicitat: Anual, obertura a setembre.

 • CSP. Energia solar de concentració.

  Periodicitat: Sense convocatòria actualment.

   
 • SOLAR. Energia solar en sentit ampli.

  Periodicitat: ERA-Net finalitzada.

   
 • GEOTHERMICA. Energia geotèrmica.

  Periodicitat: ERA-Net finalitzada.

   
 • ACT. Tecnologies de captura de CO2.

  Periodicitat: ERA-Net finalitzada.